петък, 15 юли 2011 г.

Организационна култура e работната среда на служителите ви


Вече все повече се говори за организационна култура – мистериозната дума, която охарактеризира работната среда. Един от ключовите въпроси и фактори за оценка, когато работодателят интервюира кандидат, е дали евентуалният бъдещ служител ще пасне добре на културата в организацията. Културата е трудно да бъде определена, но в повечето случаи работодателят знае дали е открил служител, който споделя съществуваща в съответната организация.

Културата  е средата, която ни заобикаля на работа през цялото време. Културата е ключов елемент, който оформя удовлетворението от работата, работните взаимоотношения и работния  ни процес. Същевременно културата  е и нещо, което не може да бъде видяно, освен чрез физическото му изражение на работното ни място.

В много отношения културата е като индивидуалността. Във всяка личност, индивидуалността се състои от ценностите, вярата, основните предположения (underlying assumptions), интересите, преживяванията / опита, възпитанието и навиците, които създават поведението на дадения човек.

Културата се състои от ценности, вяра, основни предположения (underlying assumptions), начин на мислене и поведение, споделяни от група хора. Културата е поведението, което е резултат от общоприети правила за съвместна работа, най-често неизказани и неписани.

Културата на една организация е повлияна от опита и житейските преживявания на всички работещи в нея. Влияе се особено много от основателите на организацията, висшето ръководство и другия управленски персонал поради тяхната роля във вземането на решения и определянето на стратегическите насоки.

Културата на дадена група е представена от:

  • езика;
  • вземането на решения;
  • символите;
  • историите и легендите;
  • ежедневната работна практика.

Нещо съвсем просто, като обектите, избрани да украсяват бюрото, говорят много за това как служителите гледат на и участват в организационната култура на вашата организация. Съдържанието на таблото ви за съобщения, корпоративния регулярен email бюлетин, взаимодействията по време на срещите на служителите ви и начинът, по който те си сътрудничат, говорят повече от всякакви думи за вашата организационна култура.

В предстоящи скоро публикации в блога на TrainSoft ще бъде публикувана информация за ключовите характеристики на организационната култура, видовете организационна култура, как може да бъде променяна организационната култура и др. /About.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар