четвъртък, 22 декември 2011 г.

Да подпомогнем развитието на студенти без родители

Едногодишно безплатно професионално обучение и за личностно израстване предоставя TrainSoft на студенти в неравностойно положение.


Програма „Менторство” на TrainSoft предвижда поне трима мотивирани студенти без родители да получат нови възможности за развитие благодарение на уменията, които ще развият.

Познавате ли студенти без родители? Лишени от топлината на семейството и уюта? Без да имат възможност да задоволят естествения си стремеж за професионално развитие!

Обръщаме се към Вас с молба да ни помогнете да открием тези студенти, като ги информирате за участие в програмата и ни съдействате да разменим контактите си с тях.Какво получавате Вие:
 • Удовлетворение, че помагате само със споделяне;
 • Полза от опита с Вашия препоръчан студент;
 • Участие в награждаването на 1 март 2012 г. на “Бала на мартениците”;
 • Безплатен тренинг за умения ”Как да сме по-успешни в бизнеса и живота”.

В какво се състои менторството:

Тримата младежи ще участват в обучения, тренинги, формални и неформални срещи и разговори.

Менторите ще показват нагледно, обясняват и моделират (оформят) за успех и стимулиране на вътрешния потенциал.

В продължение на 1 г. студентите ще могат и да посещават по избор обученията, които TrainSoft провежда.

Избраните ще могат да споделят, да питат, да се учат и тренират, да творят, да бъдат разбирани и подпомогнати.

Ще получат и възможност за развитие на идеи в печеливш бизнес.

Презентация на програмата:
Предложения, срещи и обсъждания можете да следите във Facebook или по предпочитан от Вас начин.

Активните и съдействали да се свържем със студентите без родители ще участват в “Бала на Мартениците” на 1-ви март 2012 г. във вълнуващо представяне на кандидати и ментори.

Програмата за менторство ще Ви предложи много изненади, награди и трениране на умения за личностно и бизнес развитие.

По Коледа се раждат светли идеи. Да ги превърнем в дела!

За повече информация и контакти:

Skype: TrainSoft

ЦПО „ТреинСофт”

1303 София,
ул. „Осогово” № 30, офис 502
Тел: (02) 920 0239
Мобилен: 089 561 4150
РосиславаБорисова – управител на “ТреинСофт” ЕООД

четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Умения за предприемачи: Емоционална интелигентност


Имате ли способността да познавате и владеете собствените си емоции? А тези на другите?

От поредицата „Трениране на умения за предприемачи”


А можете ли да постигате с лекота това което искате?

А знаете ли какво искате? А можете ли да го постигате?


Е.... трябва да  започнем отнякъде! И така темата днес е:

Емоционална интелигентност

от поредицата „Трениране на умения за предприемачи

Изследването на емоционалната интелигентност е сравнително ново направление в психологията. Накратко това понятие се свързва със способността на човек да познава и владее собствените си емоции и тези на другите, за да може по-лесно да протича общуването между тях.

Най-новите изследвания разглеждат емоционалната интелигентност като необходимо условие пред предприемача, за да осъществява качествено управление. Вече не е достатъчно човек да притежава високо IQ, за да се смята, че той ще бъде успешен лидер. Когнитивните способности като логична мисъл, добра памет и т.н. вече са напълно недостатъчни! Днес управлението не е средоточено върху организирането и изпълнението на определени  дейностите, а главният акцент се поставя върху разгръщането на потенциала на човешкия фактор, като най-важен капитал за всяка организация. В този смисъл прагматичността в действията и средоточаването им единствено върху операциите би било недостатък за предприемача, ако той не успява същевременно да насочи вниманието си към яркото разнообразие от личности, темперамент, качества и способности на подчинените му, така че, оценявайки емоциите и подбудите им, да съумее да ги мотивира за по-бързо и безпроблемно постигане на организационните цели.

Независимо дали става дума за разговор ръководител-подчинен, преговори между бизнес партньори или договаряне с доставчици, в основата на протичането дори на най-елементарни бизнес процеси стои общуването с хора. Но ако за едни лесната комуникация може да не е никакъв проблем, то за други е просто мираж. Изследванията сочат, че тази способност е в определена степен вродена, но може и да се доразвие, ако бъдат положени достатъчно усилия. Ролята на емоционалната интелигентност в случея се свежда до разбирането и владеенето на собствените емоции на първо място и това на другите на второ, като средство за безпроблемно общуване.

Предстои продължение!

Хубавата новина е, че знаем, че можем да тренираме владеене и разбиране на собствените емоции и тези на другите!

На 07.12.2011г. от 18.00 до 20.00 часа в залата на ТреинСофт, гр. София, ул. „Осогово” 30, офис 502 ще се проведе Работна среща: „Трениране на умения за предприемачи”. Вход свободен! Регистрация за участие на info@trainsoftbg.com с текст Работна среща: „Трениране на умения за предприемачи”. Не пропускайте в заявката своето име! ;о)

С уважение: Росислава Борисова – TrainSoft

www.trainsoftbg.com

Емоционална интелигентност

Имате ли способността да познава и владее собствените си емоции? А тези на другите?

От поредицата „Трениране на умения за предприемачи”


А можете ли да постигате с лекота това което искате?

А знаете ли какво искате? А можете ли да го постигате?

Е.... трябва да  започнем отнякъде! И така темата днес е:

Емоционална интелигентност

от поредицата „Трениране на умения за предприемачи

Изследването на емоционалната интелигентност е сравнително ново направление в психологията. Накратко това понятие се свързва със способността на човек да познава и владее собствените си емоции и тези на другите, за да може по-лесно да протича общуването между тях.

Най-новите изследвания разглеждат емоционалната интелигентност като необходимо условие пред предприемача, за да осъществява качествено управление. Вече не е достатъчно човек да притежава високо IQ, за да се смята, че той ще бъде успешен лидер. Когнитивните способности като логична мисъл, добра памет и т.н. вече са напълно недостатъчни! Днес управлението не е средоточено върху организирането и изпълнението на определени  дейностите, а главният акцент се поставя върху разгръщането на потенциала на човешкия фактор, като най-важен капитал за всяка организация. В този смисъл прагматичността в действията и средоточаването им единствено върху операциите би било недостатък за предприемача, ако той не успява същевременно да насочи вниманието си към яркото разнообразие от личности, темперамент, качества и способности на подчинените му, така че, оценявайки емоциите и подбудите им, да съумее да ги мотивира за по-бързо и безпроблемно постигане на организационните цели.

Независимо дали става дума за разговор ръководител-подчинен, преговори между бизнес партньори или договаряне с доставчици, в основата на протичането дори на най-елементарни бизнес процеси стои общуването с хора. Но ако за едни лесната комуникация може да не е никакъв проблем, то за други е просто мираж. Изследванията сочат, че тази способност е в определена степен вродена, но може и да се доразвие, ако бъдат положени достатъчно усилия. Ролята на емоционалната интелигентност в случея се свежда до разбирането и владеенето на собствените емоции на първо място и това на другите на второ, като средство за безпроблемно общуване.

Предстои продължение!

Хубавата новина е, че знаем, че можем да тренираме владеене и разбиране на собствените емоции и тези на другите!

На 07.10.2013г. от 18.00 до 20.00 часа в залата на ТреинСофт, гр. София, ул. „Осогово” 30, офис 502 ще се проведе Работна среща: „Трениране на умения за предприемачи”. Вход свободен! Регистрация за участие на info@trainsoftbg.com с текст Работна среща: „Трениране на умения за предприемачи”. Не пропускайте в заявката своето име! ;о)

С уважение: Росислава Борисова – TrainSoft по материал на Ева Борисоваwww.trainsoftbg.com

сряда, 23 ноември 2011 г.

Как да изследваме потенциала ни за успех

Искаме да сме успели!

А правим ли това:
 • Отговаряме ли си достатъчно често какво искаме?
 • А знаем ли откъде да започнем, за да го постигнем?

Всяко едно качество и бизнес умение е важно!

Добрата новина е, че всичко може да се научи!

И разбира се, ако няма кой да ти помогне – помогни си сам!!!

Властва разбирането, че всеки е отговорен за собственото си развитие в рамките на ресурсите, които му се предоставя – литература, обучения, ресурси за e-learning. В това разбиране наистина има голяма доза логика и това е логиката на пазара: в динамичната икономическа ситуация фирмите вече не могат да гарантират продължителна заетост. Така “топката остава у нас” т.е. носим отговорността да бъдем конкуретноспособни на пазара на труда. Налага се мислене в стила на концепцията за “учене през целия живот”.

Информацията, която е изложена по-долу е припомняне на основни пет етапа, за изследване на личността! Приемете предизвикателството:


Изследване на личностния базис за успех


Първи етап: Анализ на личностните качества

Втори етап: Индивидуална картина на темперамента

Трети етап: показатели за екстравертност / интровертност и емоционална неустойчивост / стабилност

Четвърти етап: Обобщения и изводи за модел на изследваната личност

Пети етап: Същностни характеристики за успех.

Самооценка:


Анализ на личностните качества

Към този етап от изследването на личностните качества се отнася оценката на качествата, които индивида притежава и как тяхната комбинация би могла да допринесе за успешното реализиране на функции. Списъкът от тези “необходими качества” може да бъде доста дълъг, но по-важното е в каква степен те са проявени, овладяни и приложени в конретната ситуация.

Качества: целеустременост, напоритост, воля, разсъдливост, търпимост, доброта, нерешителност, колебливост, неувереност, стабилен, уверен, устойчив, адаптивен, умерен, страстен, сантиментален, възбудим, тревожен задоволство, щастие, вътрешно спокойствие, удовлетворен, работлив, доволен

Изброените качества могат да се характеризират изцяло като положителни, но не трябва да се пренебрегва фактът, че никой човек не е изцяло перфектен. Акцент още в този първи етап според мен трябва да се постави и върху “лошите” качества, които неминуемо се нареждат до “добрите” такива. Но ако едните трябва просто да се отбележат, то другите не трябва да се изключват, а трябва да се моделират по начин, който да допринася за успеха. Така например ако човек не успява да мисли в достатъчно широк план и да извежда дългосрочни цели пред себе си, то съсредоточавайки се в настоящето и близко бъдеще, фокусирайки вниманието си върху моментната ситуация, оценявайки реално поцесите и желанията си, би могъл да компенсира стеснената перспектива. Още повече ако се справя достатъчно умело с краткосрочното планиране и елиминира навреме всички предвидени заплахи, то това би се оказало достатъчно, за да се превърне в успял и в дългосрочен план. Обратното – ако индивидът съзнава, че не е достатъчно добър в дългосрочното планиране, но въпреки това налага някакви цели пред себе си със срок 10-15 години, то тяхната неизпълнимост би му навредила изцяло.

Важен аспект в анализа на личностните параметри е и оценката на умението да се извеждат на преден план онези, притежавани качества, които са адекватни на моментната ситуация. Ясно е, че в динамично развиващата се среда трудно би имал успех този, които не е достатъчно гъвкав и адаптивен.

За да определите личностните си качества попитайте себе си: Какъв съм АЗ? Попитайте своите близки или професионалист? Използвайте тестове.


Индивидуална картина на темперамента


Този етап представлява определяне на доминиращия темперамент – хелеричен, сангвиничен, флегматичен или меланхоличен.
 • Холеричният темперамент се характеризира най-общо с бърз психичен темп, повишена реактивност, т.е. нетърпеливост, избухливост, невъздържаност, склонност към прибързаност, склонност към риска, сконност към бърза смяна на настроенията.
 • Сангвиничният темперамент се характеризира с позитивност, енергичност, общителност, склонност лесно да се превключва от една задача към друга, гъвкавост, адаптивност, висок праг на чувствителност, липса на силно изразени емоции, чувства или привързаност, разсеяност.
 • Флегматиченият темперамент се характеризира с по-бавен психичен темп, занижена реактивност, упоритост, устойчивост, отговорност, последователност, издръжливост и поносимост към монотонна среда.
 • Меланхоличеният темперамент се характеризира с повишена сензитивност, емоционалност, стеснителност, затвореност и трудност в общуването, слаба инициативност.
При разглеждането на този етап на първо място трябва да се отбележи, че никой човек не спада 100% към един от изброените типове темперамент. Тук става въпрос за доминиращи характеристики и съотношения между характерните за четирите темперамента качества. Също така нито качествата по отделно, нито типовете темперамент трябва да бъдат разглеждани като “добри и лоши”. Всеки един от тях е носител на положителни и отрицателни черти, а правилното им познаване, овладяване и прилагане е ключът към успешното общуване. Определихте ли доминиращия темперамент на характера си? Обсъдете със свои близки и приятели, потърсете и решете тестове за оценка! Опознайте се! Така ще знаете повече какво можете и какво искате!


Показатели за екстравертност / интровертност и емоционална неустойчивост / стабилност.


Следващата стъпка за определянето на личностния базис на индивида е определянето на неговата екстравертност / интровертност и емоционална неустойчивост / стабилност. Най-често използвания метод за това е тестът на Айзенк.

Екстравертността се характеризира най-общо с отвореността към заобикалящата среда и способността за общуване с другите, а интровертността - с затвореността на индивида и неспособността му, нежеланието да общува с другите. Екстравертните хора може да се каже, че живеят, за да общуват, а интровертните са си самодостатъчни, т.е. не намират почти никаква потребност да трупат контакти и познанства.

Отново екстравертността и интровертността са два полюса, като между тях са разположени различни съотношения от характерни качества. В зависимост от доминиращите такива човек може да се определи като екцравертен или интровертен.

Степента на емоционална устойчивост е много важен фактор при определянето на личностния базис. Тя дефинира способността за владеене както на емоциите, така и на поведението като цяло. Може да се каже, че в определена степен е основана на вродените качества и тепмерамент на човека, но при ниска степен на емоционална устойчивост могат да се положат усилия за овладяването на резките смени в настроението, избухванията или апатията. Със сигурност овладяването на емоциите не е лесна задача и може да бъде постигнат резултат единствено с упоритост и полагане на достатъчно усилия.

По-голям успех би имал човек с висока емоционална стабилност. Отговорностите, които той има, не предполагат неконтролируемо поведение и емоции. Би могло да се каже, че ако даден индивид не може да се справи със собствените психични състояния, то той не ми могъл да се справи и с управлението ситуациите.


Обобщения и изводи за модел на изследваната личност


След приключването на предходните етапи идва ред на анализирането на получените резултати. Определянето на доминиращите характеристики у човека, качествата, които притежава, темперамента, към който се отнася, неговата нагласа за общуване, емоционалната му овладяност, съставя богата картина на неговата същност.

Трябва да се отбележи на първо място, че при решането на даден тест или дори група от тестове ако двама души дадат еднакви отговори, то това не означава, че те са идентични. Човешката индивидуалност е прекалено сложна и едва ли има метод, който да успее да я разгърне, анализира и обобщи докрай. На второ място обаче, че трябва да се оспорва фактът, че подобен вид анализ на личностния базис представя ако не пълна, то поне ясна версия на модела на изследваната личност. Поглеждайки черно на бяло резултатите от експеримента, човек лесно би разбрал кои са силните и слабите му страни и би положил усилия в посока на своето усъвършенстване.


Пети етап: Същностни характеристики за успех


За да се определи в крайна сметка “личностния базис за успех”: изяснените индивидуални характеристики, притежавани качества, темперамент и емоционална устойчивост трябва да се отнесат към осъзнаване на удовлетвореност на индивида, което е изключително разнообразна като изявление и същност. Затова се изяснете какво искате в крайна сметка!

Въпросът тук е дали личността притежава необходимото, за да осъществи желаното, от една страна, и дали съзнава необходимостта от натрупване на знания и умения за постигането на висока степен на удовлетвореност, от друга.


Всяко едно качество и бизнес умение е важно!

Добрата новина е, че всичко може да се научи!


И разбира се, ако няма кой да ти помогне – помогни си сам!!!


Моята самооценка:

Според направените тестове резултатите показват, че аз съм със сангвиничен темперамент, екстраверт, добро ниво на емоционална стабилност. Положителните характеристики на характера ми са общителност, откритост, разговорчивост, адаптивност. За съжаление обаче трябва да положа доста усилия докато успея да се средоточа в изпълнението само на една задача. Дори се забавлявам от това колко неща мога да върша едновременно, но с наближаването на крайния срок изпадам в стресова ситуация. Тестовете сочат, че нося чертите на мениджър, но съзнавам, че за да се справям добре в бъдеще трябва да усъвършенствам способността си за определяне на приоритети и преследване на ясни и конретни цели, без да се отклонявам излишно.

понеделник, 21 ноември 2011 г.

Предстои поредно издание на тренинга ни по делово общуване

Преговори, стратегии, техники,  бизнес етикет и др. аспекти на бизнес комуникацията / деловото общуване ще бъдат част от тренинга ни, който предстои да се проведе на 3 декември.

Учебната програма включва:
 • Какво е комуникация.
 • Форми на комуникация.
 • Техники за ефективна комуникация.
 • Комуникация във виртуален екип.
 • Бизнес етикет.
 • Подходящата бизнес комуникация – необходимост за успех.
 • Установяване на правила и добри практики за правилна комуникация в бизнеса.
Обучението е практически ориентирано. Участниците в предишния ни тренинг по същата тема, състоял се на 08 октомври (снимки – по-долу), изготвиха лични правилни стратегии за успешна комуникация, тренираха умения и обсъждаха проблеми и възможности, свързани с темата на тренинга.

Водещ е Кирилка Мюлер, с богат международен опит в успешното делово общуване и в бизнес комуникацията.

Кира е съдружник в консултантската компания Wanderlee Hungary, старши консултант в Investors in People Hungary, както и гост лектор в International Business School, Budapest / Oxford Brooks University.

Обучавала е мениджъри и екипи от различни култури. Живяла е и е работила в продължение на дълги периоди в България, Швейцария, Австрия, Италия и Унгария, и е прекарала 4 г. в Монголия.

Осъществила е бизнес посещения в повече от 50 държави по целия свят – Китай, Индия, САЩ, Канада, Австралия, Мароко, Дубай и др.

Запитвания, допълнителна информация и заявки за участие - в сайта на ТрейнСофт.

Снимки от предишния ни тренингпонеделник, 7 ноември 2011 г.

1/3 от нас работят повече от 10 ч./ден, 60% с обща умора

27% от българите редовно или понякога работят по повече от 10 ч. на ден, 30% работят в събота и неделя, 1/3 страдат от здравословни проблеми, 40% се оплакват от стрес, 60% се оплакват от обща умора, за 26% от работещите у нас напрежението в работата причинява проблеми със съня, тревожност и раздразнение.

Това посочват резултатите от „Национално изследване на условията на труд” 2011, проведено от Балкански институт по труда и социалната политика.

Независимо от тези данни обаче, 87% от анкетираните са отговорили, че са удовлетворени от работата си.

Изследването посочва, че лошите условия на труд се предлагат  преди всичко от малките и средни предприятия.

Най-честите оплаквания на тази 1/3 от анкетираните, които са отговорили, че страдат от здравословни проблеми, са свързани със зрението, болки в гърба, мускулни болки и главоболие.

Лошите условия на труд, според института,  водят и до по-ниска производителност на труда, която е следствие от стреса, умората, проблемите със съня, раздразнителността и други форми на напрежение.

Пълните данни от проучването може да бъдат свалени в доклад в ПДФ от сайта на Балкански институт по труда и социалната политика.

петък, 2 септември 2011 г.

TrainSoft и NewBusiness.bg организират обучение по счетоводство за предприемачи

Събитието е насочено към собствениците на стартиращи и малки фирми


Центърът за професионално обучение TrainSoft и онлайн изданието за стартиращи предприемачи NewBusiness.bg организират обучение на тема „Счетоводството за предприемачи“. Събитието ще се проведе от 15 октомври 2011 г. до 15 ноември 2011 г. и ще включва както дистанционно обучение, така и присъствени часове, които ще се проведат на 15, 22 и 29 октомври в залата на ТреинСофт (София, ул. "Осогово" 30, офис 502). На участниците в курса ще бъде осигурен достъп до материали на портала за интерактивни обучения e-znanie.trainsoft.info.

Обучението е адаптирано за собственици на стартиращи и малки фирми – цената е преференциална, а времето е оптимизирано, така че за възможно най-малко часове заетите стартиращи предприемачи да могат да получат възможно най-много знания във важна за тях сфера, като счетоводството. Курсът ще бъде интензивен, изцяло практически ориентиран и ще използва всички предимства на онлайн технологиите за обучение. Лектор ще бъде утвърденият специалист в сферата на счетоводството Вера Илиева.

„Стартиращите предприемачи обикновено са изцяло заангажирани със своя бизнес, нямат време, а часто – и бюджет, за да участват в дълги лекционни курсове. Същевременно обаче повечето от тях не разбират от счетоводство и имат нужда от базови познания в тази материя, за да могат да преценяват правилно случващото се с бизнеса им. Затова желанието ни е да създадем един курс, насочено специално към собствениците на нови фирми, който да им даде базови познания по счетоводство, отнемайки възможно най-малко от времето им и при изключително изгодна цена“ - сподели Росислава Борисова, управител на TrainSoft.

Учебната програма включва темите за значението и роля на счетоводството в управлението на фирмата; принципите и съдържанието на счетоводството; нормативната уредба по счетоводство (Закон за счетоводството; Национален сметкоплан; Национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс); същност, съдържание и структура на Счетоводен баланс; стопански операции и отражението им върху баланса; методология на счетоводното отчитане; балансови изменения - Видове. Счетоводни сметки и регистри; годишен счетоводен отчет – същност, предназначение и изисквания към информацията в него и др.

След всяка тема ще се предоставят задачи за самостоятелна работа и упражнения, които ще се коментират на следващо присъствено упражнение, а след края на обучението, при успешно положен изпит, се издава удостоверение за професия „Оперативен счетоводител”. Обучението ще бъде гъвкаво и участващите в него предприемачи ще имат възможност да дискутират с лектора различни интересуващи ги казуси.

Цялата програма и повече информация за курса е достъпна на адрес:
.

понеделник, 8 август 2011 г.

Проведе се творческата ни среща "Успешни продажби"


На 28 юли 2011 г. в ТрейнСофт проведохме творческа среща за трениране на умения на тема „Успешни продажби”. Срещата бе водена от Кирилка Пеева Мюлер (Кира Мюлер), която притежава богат международен опит в трениране на умения на мениджъри и екипи от различни култури.

Целта на срещата е участниците да бъдат обучени как да увеличат потенциала си за постижения и да увеличават успехите в продажбите.

Форматът на творческата среща се състои в диалог и активно участие от страна на обучаващите се.

Процесът на подобряване на потенциала започва с обучение как да преценим себе си и всичко около нас за реализиране на напредък.

Акцент в срещата  бе анализ на силните и слабите ни страни по отношение на продажбите и съответно търсенето на пътища за коригиране на слабостите и развитие и използване на силните ни страни.

Бе изтъкната важността на това, когато имаме проблеми, да не изразходваме енергията си в описването им, негативни мисли, песимизъм и оплаквания, а върху разрешаването им, възможностите, както и откриване най-доброто в хората, организацията и всичко около нас.

За целите на описаните техники най-често се прилагат SWOT и GAP (празнина) анализи, и методът на т.н. appreciative inquiries. SWOT е анализ на силните страни (strengths), слабите страни (weaknesses), възможностите (opportunities) и заплахите (threats). Другите две техники са описани в приложените по-долу презентации от тренинга.

По време на обучението бе създадена „орбита” от силните и слабите страни на участниците. За целта всеки от нас анонимно написа на отделни самозалепващи се листчета с различни цветове силните и слабите си страни. Тези листчета бяха залепени на табло в залата и бяха анализирани, така както е описано по-горе.

Повече снимки са публикувани в страницата ни във Facebook.

Кирилка Пеева Мюлер е живяла и е работила в продължение на дълги периоди в България, Швейцария, Австрия, Италия и Унгария, и е прекарала 4 г. в Монголия. Осъществила е бизнес посещения в повече от 50 държави по целия свят – Китай, Индия, САЩ, Канада, Австралия, Мароко, Дубай и др.

Владее отлично английски, унгарски, руски, немски и италиански език, като роден й е българският.

С богатото си CV, като образование и професионален опит, успешно предоставя инструменти за ефективно увеличаване потенциала на личности и екипи.петък, 5 август 2011 г.

Искате да наемете изключителни професионалисти?

Определени техники могат да ви помогнат в подбора и задържането на талантите, които са ви нужни


Откриването на най-добрите хора, които са и най-подходящи за бизнеса ви, и ще допринасят за него, е едновременно предизвикателство и възможност. Запазването на най-добрите хора, след като веднъж са открити, е лесно, ако работодателят върши каквото и както трябва за целта. Определени техники могат да ви помогнат да подбирате и задържате талантите, които са ви нужни. В статията са представени 10 съвета за по-добър подбор на персонал.

Подобрете базата ви от кандидати за избор

Организациите, които избират нов персонал само от кандидатствалите по обяви, пропускат най-добрите кандидати. Последните обикновено работят за някой друг и е възможно въобще  да не си търсят нова работа.

 • Инвестирайте време в развиването на отношения с университетските кариерни центрове и специалистите и агенциите по подбор на персонал.
 • Предоставете възможност на настоящите членове на персонала  ви, да участват активно в индустриални професионални асоциации и да посещават конференции и др. подобни събития, където може да срещнат кандидати, подходящи за организацията ви.
 • Преглеждайте сайтовете в интернет,  в които хората публикуват CV-та си (LinkedIn, др. социални мрежи, сайтове за търсене на работа и т.н.) дори и да не си търсят работа към дадения  момент.
 • Използвайте сайтовете  на професионални асоциации и специализирани издания, за да рекламирате възможностите за работа в организацията ви.

Залагайте на сигурното в подбора

Брус Пфау (Bruce N. Pfau) и Айра Кей (Ira T. Kay), авторите на книгата „The Human Capital Edge”, са убедени, че трябва наемете човек, който е извършвал „същата работа, в същата индустрия, в подобен  бизнес климат, от компания с много сходна култура.”

Те вярват, че „миналото поведение е най-добрият предсказател за бъдещото поведение” и твърдят, че това  е стратегията, която ще ви позволи да наемате победители. Авторите  на  книгата също така твърдят, че трябва да наемете кандидати, за които вярвате, че ще работят успешно в компанията ви. Не можете да си позволите да изразходвате време да обучавате кандидат, който евентуално ще бъде успешен.

Най-напред търсете кандидати от фирмата

Предоставянето на възможности за  професионално израстване на настоящите служители на фирмата повдига духа и прави така, че настоящите членове на персонала да чувстват, че техните талант, способности и постижения са оценявани. Винаги обявявайте позициите най-напред във фирмата. Поканете потенциалните кандидати на интервю. Това е възможност да ги опознаете по-добре. Те научават повече  за целите и нуждите на организацията. Нерядко техните и вашите нужди съвпадат.

Създайте си репутацията на страхотен работодател

Пфау и Кей отделят сериозно внимание на това не просто да бъдете страхотен работодател, а и да направите така, че хората да знаят, че сте такъв. Преразгледайте практиките си за задържане, мотивиране, възнаграждаване, признание, гъвкавост в баланса между личния живот и работата, повишенията, съпричастност и т.н. Изброените са ключови фактори за превръщането в предпочитан работодател. Вие желаете служителите ви да се хвалят, че  компанията ви е страхотно място за работа. Хората ще  повярват на служителите ви, преди да повярват на публикациите ви.

Въвлечете  персонала ви в процеса на наемане

Имате три възможности да въвлечете служителите в процеса на наемане.

 • Служителите ви могат да препоръчат отлични кандидати за фирмата ви.
 • Могат да ви помагат в прегледа на автобиографиите и квалификацията на потенциалните кандидати.
 • Могат да ви помогнат да интервюирате кандидатите, за да прецените колко са подходящи за  организацията ви.

Организациите, които не използват персонала си за да оценяват потенциални нови служители, се лишават от един от най-важните си активи. Хората, които участват в процеса  на избор са посветени на това да помогнат на новия  служител да бъде успешен.

Плащайте по-добре от конкурентите ви

Проучете местния пазар на труда и се запознайте отлично с това  какво заплащане е привлекателно за хората, работещи във вашата индустрия. Необходимо е  да плащате над средните нива, за  да привлечете и задържите най-добрите кандидати.

Много работодатели ежедневно разговарят за това как  да  наемат персонал евтино. Това е лоша практика.

Недобре платените служители ще се чувстват неоценени и ще ви напуснат при първото добро предложение за работа. Разходите, свързани с намирането на заместник на напуснал служител, са приблизително равни на неговата годишна заплата, според неотдавнашно изследване на PricewaterhouseCoopers. Някои HR специалисти дори твърдят, че са сбили свидетели на подобни  разходи, равняващи се на цели 2-3 годишни заплати.

 Използвайте придобивките като средство за подбор

Поддържайте предлаганите от вас придобивки над средните стандарти за индустрията, доколкото сте в състояние да си позволите това. Необходимо е също да образовате служителите ви за цената и стойността на техните придобивки, за да оценят те колко добре се грижите за нуждите им.

Служителите ценят много напр. гъвкавостта и възможността да балансират между  работата им и задълженията им в личния живот, техните интереси и проблеми.

Не можете да бъдете предпочитан работодател без добър пакет от придобивки, в т.ч. медицински (вкл. за зъболечение) и пенсионни осигуровки.

Пфау и Кей препоръчват дори служителите да притежават дял в собствеността в зависимост от нивото им в служебната йерархия. Възможно е също така да се създадат схеми за бонуси, базирани на дял от печалбата и на измерими постижения и  принос на служителите.

Наемете най-умния служител, който може да намерите

В книгата им „Нарушете всички правила: Какво по-различно правят добрите мениджъри?” Маркъс Бъкингам и Кърт Кофман заявяват, че големите мениджъри наемат заради талант, притежаван от кандидата.

Ако търсите някой, който трябва да работи добре с хора, имате нужда да наемете човек, който  притежава  таланта да работи добре с хора.

В книгата се казва „хората не се променят много” и авторите препоръчват мениджърите да не си губят времето да развиват таланти в хората, които последните не притежават.

Авторите препоръчват мениджърите да наемат хора заради силните им страни и да не разчитат да развият слабите им страни.

Използвайте сайта ви за подбор

Вашият уеб сайт обрисува визията, мисията, ценностите, целите и продуктите ви. Той е ефективно средство за наемане на хора, споделящи това, което изразявате на сайта ви. Създайте кариерен раздел в сайта ви,  в който са публикувани свободните ви позиции и който съдържа информация за  фирмата ви и за това от какви хора се интересувате. Кариерният раздел в сайта ви е възможност да блеснете и е ефективно средство за привличане на кандидати.

Проверете препоръките, когато наемате кандидати

По този начин може да си спестите проблеми между бъдещите и настоящите ви служители. Необходимо е да проверите внимателно препоръките и професионалния и образователния опит на кандидатите.

Необходимо е да се уверите, че хората, които наемате, могат да вършат работата  и  да допринасят за развитието и растежа на фирмата ви. Необходимо е също така да не са извършвали нарушения и престъпления, които могат да бъдат заплаха за настоящия ви персонал и за бизнеса ви въобще.

Какво е мнение ви за препоръките по-горе?

Доколко и как описаните практики са възприети у нас, според наблюденията ви?

Може да споделите мнението ви в коментара под статията, както и да зададете въпросите си към HR експертите, практици, преподаващи в TrainSoft, които ще ви отговорят отново в коментарите долу.

В случай, че желаете да се включите в професионално обучение по подбор на  персонала, организирано от TrainSoft, моля свържете се с нас. TrainSoft е център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.

Excel курсове – анализи и бизнес приложение


В TrainSoft започва обучението за анализи с MS Excel и бизнес приложенията на продукта. Обучението е структурирано в 6 модула:


 Всеки курсист може да се включи само в тези модули, в които желае.

За фирмени и др. групови обучения се насрочват отделни дати.

Използването на вградените функционални възможности на MS Excel предоставя мощен инструментариум за анализ, бизнес прогнозиране и взимане на решения. Този инструментариум може да се използва успешно в организации, внедрили съвременни интегрирани системи за управление на бизнеса (ERP, CRM), както и в такива, работещи с различни бази данни и др. софтуерни програми.

С вградените и лесни за използване, но изключително мощни функционални възможности на MS Excel, оптимизирате дейността си, изготвяйки самостоятелно анализи на резултатите в различни разрези и по различни критерии. Тези анализи и прогнози са бързо и прецизно средство за отговори на въпроси, свързани с използването на ресурси, организация на работа, реализиране на услуга, проект или кампания.

Несъмнено, боравейки с анализи и прогнози, сте ориентиран в ситуацията, готов за конкретни решения, подкрепен с неопровержими доказателства! Ползата е обозрима – решения, които носят добавена стойност за бизнеса Ви!

TrainSoft идентифицира конкретни потребности и цели на клиента и предоставя ефективни и „по мярка” решения, носещи добавена стойност за бизнеса.

Курсът е предназначен за специалисти, които:
 • Работят с или ползват данни на ERP системи;
 • Търсят решения, носещи добавена стойност за бизнеса;
 • Имат основни умения за работа с MS Excel;
 • Искат да подобрят и усъвършенстват техниката си за анализи и прогнози с Excel;
 • Искат да открият нови неизползвани възможности на MS Excel.

Готови шаблони за бизнес разходи в Excel

Как за по-малко от 5 мин. може да подобрим таблиците ни в MS Excel за бизнес разходите ни и шаблоните ни за фактури?

Двата видеозаписа долу демонстрират готови шаблони за бизнес разходи и за трансформиране на фактурите от средство за отчитане в персонализирана комуникация с клиентите.

Всеки от двата видеозаписа включва линк към шаблоните, които може да бъдат използвани за прилагането им за всеки бизнес, както и към допълнителни източници на информация.

В случай, че желаете да усвоите възможностите, които Excel предоставя за анализ на данни, или да обучите персонала Ви, моля, свържете се с TrainSoft.

TrainSoft предлага фирмено и за физически лица обучение по анализи с Excel и бизнес приложенията на продукта в следните 6 модула:

петък, 15 юли 2011 г.

Организационна култура e работната среда на служителите ви


Вече все повече се говори за организационна култура – мистериозната дума, която охарактеризира работната среда. Един от ключовите въпроси и фактори за оценка, когато работодателят интервюира кандидат, е дали евентуалният бъдещ служител ще пасне добре на културата в организацията. Културата е трудно да бъде определена, но в повечето случаи работодателят знае дали е открил служител, който споделя съществуваща в съответната организация.

Културата  е средата, която ни заобикаля на работа през цялото време. Културата е ключов елемент, който оформя удовлетворението от работата, работните взаимоотношения и работния  ни процес. Същевременно културата  е и нещо, което не може да бъде видяно, освен чрез физическото му изражение на работното ни място.

В много отношения културата е като индивидуалността. Във всяка личност, индивидуалността се състои от ценностите, вярата, основните предположения (underlying assumptions), интересите, преживяванията / опита, възпитанието и навиците, които създават поведението на дадения човек.

Културата се състои от ценности, вяра, основни предположения (underlying assumptions), начин на мислене и поведение, споделяни от група хора. Културата е поведението, което е резултат от общоприети правила за съвместна работа, най-често неизказани и неписани.

Културата на една организация е повлияна от опита и житейските преживявания на всички работещи в нея. Влияе се особено много от основателите на организацията, висшето ръководство и другия управленски персонал поради тяхната роля във вземането на решения и определянето на стратегическите насоки.

Културата на дадена група е представена от:

 • езика;
 • вземането на решения;
 • символите;
 • историите и легендите;
 • ежедневната работна практика.

Нещо съвсем просто, като обектите, избрани да украсяват бюрото, говорят много за това как служителите гледат на и участват в организационната култура на вашата организация. Съдържанието на таблото ви за съобщения, корпоративния регулярен email бюлетин, взаимодействията по време на срещите на служителите ви и начинът, по който те си сътрудничат, говорят повече от всякакви думи за вашата организационна култура.

В предстоящи скоро публикации в блога на TrainSoft ще бъде публикувана информация за ключовите характеристики на организационната култура, видовете организационна култура, как може да бъде променяна организационната култура и др. /About.com

Успешни продажби чрез увеличаване на личностния ни потенциал


На 28 юли в Бизнес Парк София от 18 ч. ще се поведе творческа среща / семинар, посветена на това как да реализираме все по-успешни продажби чрез увеличаване потенциала ни за постигане на важни и смислени цели.

В резултат от срещата може да научите как да:
 • Прецените себе си и всичко около Вас, за реализиране на напредък;
 • Начертаете пътя, за да достигнете до важните и смислени цели;
 • Откривате проблеми и нови възможности;
 • Организирате бърз и ефективен брейнсторминг и коучинг.

Срещата е предназначена за Вас, ако сте:

 • Предприемач;
 • Собственик на бизнес;
 • Мениджър;
 • Лидер на виртуален екип / виртуален офис;
 • Блогър;

Или

 • Просто се нуждаете от голяма стъпка към успех;
 • Искате да сте по-креативни, емоционално стабилни и удовлетворени;
 • Работите в мултикултурен екип;
 • Работите със социални медии / интернет реклама / интернет маркетинг.

 Формат на срещата

Решението е персонализирано за всеки и е с подчертана ефективност.

Обстановката е неформална и творческа.

Всички участваме в театър и се подготвяме за важен старт неусетно!

За всеки участник на място се приготвя фрапе или капучино. Започваме в 18 ч. и няма да си тръгнем късно след 21 ч.

Водещ


Тя притежава богат международен опит в коучинга за мениджъри и екипи от различни култури. Живяла е и е работила в продължение на дълги периоди в България, Швейцария, Австрия, Италия и Унгария, и е прекарала 4 г. в Монголия. Осъществила е бизнес посещения в повече от 50 държави по целия свят – Китай, Индия, САЩ, Канада, Австралия, Мароко, Дубай и др.

Владее отлично английски, унгарски, руски, немски и италиански език, като роден й е българският.

С богатото си CV, като образование и професионален опит, успешно предоставя инструменти за ефективно увеличаване потенциала на личности и екип.

сряда, 15 юни 2011 г.

Управление на промяната – как да преодолеем предизвикателството

Промяната често е труден процес поради реакцията на персонала срещу нея. Предизвикателството все пак е преодолимо.

Предизвикателството на промяната е преодолимо в организацията чрез:
 • познаване психологията на промяната и
 • прилагане на техники за управление на промяната.

Управлението на промяната е структуриран подход към промяна на индивиди, екипи и организации от текущо състояние към желано бъдещо състояние. Това е организационен процес, който има за цел да предостави възможност на персонала да приеме промените в неговата бъдеща работна среда.


Психология на промяната

Реакцията на персонала към промяната е психологически обусловена.

Всички ние усещаме промяната физически, умствено и емоционално.

Свикнали сме да бъде едва доловима и бавна, но може да бъде и светкавична – прекъсване на работа, промяна на взаимоотношенията или свободното време.

Понякога може да усетим закономерност, понякога – не. Понякога може да е обяснима, понякога – не.

Промените са свързани с познатото, понякога с непознатото. Повечето от нас предпочитат това, което е познато. Много от нас, вместо да търсят промяна, са склонни да живеят със старите си чувства (модели и рутина).

Фази на промяната

Обявяването на промяната често предизвика шок в работещите в организацията и страх в някои от тях.

Следващата фаза от процеса на промяна в организацията е отричане, следва объркване.

Поредната възможна фаза е спиране на процеса на промяна или започване на обновяването.

След като работещите в организацията вече са адаптирани към установеното ново положение, следва задоволството от промяната.

Фазите на промяната са описани подробно с популярния модел „Къща на промяната” в отделна статия в блога на TrainSoft.


Склонност към промяна

В зависимост от склонността към промяната, работещите в организацията се подразделят на следните групи:
 • противници,
 • поддръжници и
 • неутрални наблюдатели.

Противниците и поддръжниците биват активни и пасивни. Активните поддръжници са агентите на промяната. Необходимо е да бъдат идентифицирани представителите на тези групи в организацията.


Фактори за промяна
 


Комуникация

Управлението на промяната е свързано с комуникиране с персонала в хода на прехода. Възможно е да бъдат приложени следните

Комуникационни подходи към промяната:
 • Когнитивен подход: обективни данни, които убеждават  “рационалиста”.
 • Образователен подход: Обучение и насоки към добри практики, които убеждават “учещите се”.
 • Комуникационен подход: поддържане на лична комуникация и разговор със заинтересованите страни, която убеждава “желаещите”.
 • Подход на противодействие към активните противници и незаинтересованите.


Преди да започнете промяната

е необходимо да отговорите на въпроса дали Вашата организация е в състояние да разреши проблеми, които не са били решени до момента и няма практика за разрешаването им.
 • Ако отговорът е не – Вие сте склонни да загубите същността си и в следствие на това да се обезличите в повторение на дейности, които никой не склонен да финансира
 • Ако отговорът е да – подгответе се за промяна.


В случай, че бихте желали да усвоите управлението на промяната, или да обучите мениджърите си, или да подготвите със знания и умения останалия си персонал, моля, свържете се с TrainSoft.

TrainSoft също така провежда и други обучения в сферата на управлението на човешките ресурси.