петък, 18 декември 2015 г.

Фирмената психология като част от фирмената стратегия / Как да мотивираме служителите?

За правилното и градивно функциониране на една фирма, от изключително значение са правилно поставените цели, съответно и дългосрочната стратегия, както и действията, които се предприемат.

Повишаването на фирмената конкурентоспособност е основен елемент от дейността на всеки бизнес. А в днешното глобализирано общество и непрекъснати промени, са важни действията и решенията на важните фигури в управленската структура на една организация.


Ключът към успеха