четвъртък, 28 май 2015 г.

Как да различим перфектния служител?

Как да различим един изключителен служител от останалите в дадена област?

Все по-голяма част от компаниите в България се насочват към използването на компетентностен модел, когато дойде време за набиране на специалисти. Този модел става все по-широко разпространен, защото е успешен подход за качествено управление на човешките ресурси.

Разработване на компетентности модели
Компетентности модели

неделя, 3 май 2015 г.

Бъдете господари на времето с Microsoft Project!

В днешното забързано ежедневие е от изключителна важност да планираме и контролираме времето си! Time management-а е неразделна част както от бизнеса, така и от личния живот. С продукта MS Project ще се справите с хаоса от чакащи, започнати и незавършени задачи. Microsoft Prject ще въведе ред в хаоса и със сигурност ще подобрите ефективността на вашето планиране.

Управлене на проекти с Microsoft Project от ТреинСофт
Project Management с MS Project