понеделник, 10 август 2015 г.

Фактори, които влияят на мотивацията за труд

Мотивацията е движещата сила към постигането на някаква цел. Кои обаче са факторите, които ни мотивират в работата? Ето някои от тях:


Заплащането
Някои хора смятат, че биха вършили каквато и да е работа, стига заплащането да е достатъчно високо. Според изследванията обаче, парите мотивират само до определена граница, след която тяхното повишаване не дава ефект. Те имат значение единствено със своята абсолютна липса или относителна недостатъчност, в зависимост от субективната преценка. В някои случаи големите бонуси дори биха могли да бъдат разсейващи, стресиращи и да влошат представянето на служителя.

Социалните отношения
Освен да задоволи базовите нужди, работата може да задоволи потребността на човек и от общуване, от принадлежност към групата и признание от страна на другите.  Успехите в кариерата обикновено са придружавани от определен социален статус и уважение от околните. Взаимоотношението и сътрудничеството с колегите и ръководството, както и това дали ръководителят е възприеман като компетентен, справедлив, подкрепящ и симпатичен, са ключови за мотивацията на служителите.

Себереализацията
От гледна точка на дългосрочното мотивиране, една от най-съществените потребности  е желанието за растеж и развитие, а основна задача на управлението е да даде възможност на служителите да постигнат своите цели, осъществявайки тези на организацията. Някои от стъпките за постигането на това включват делегирането на повече пълномощия и разширяването на отговорностите на работещия.

Други важни мотиватори са естеството на самата работа – дали е интересна, разнообразна; каква е организационната политика; какви са условията на работа и нефинансовите придобивки; има ли ясни изисквания при изпълнението на задачите и дава ли се обратна връзка за резултатите. 

Много компании, осъзнавайки колко важно е служителите да са мотивирани и да се чувстват удовлетворени, прилагат различни техники за постигането на по-добри резултати. Една интересна практика е това, което прави Zappos - компания за продажба на обувки по интернет, известна със своето усърдие в постигането на перфектно обслужване и грижа за клиента.
Това, което правят в Zappos, е да предоставят на всеки нов служител интензивно четири седмично платено обучение, където служителят се научава на всичко, свързано с работата в компанията. След първата седмица на това обучение компанията предлага на всеки служител 2000 долара плюс заработеното за тази седмица, ако напусне работа още същия ден. Целта на тази оферта е да отсее несъпричастните служители и  да осигури намирането на вътрешно мотивирани личности, готови да работят съгласно политиката на компанията.
Zappos не са единствените, които използват тази стратегия. Amazon също предлага 2000 долара в края на първата година на служителите си, за да напуснат. Сумата се увеличава с 1000 долара всяка година, докато достигне 5000. Целта е работещите да бъдат насърчени да размислят какво искат наистина, тъй като ако работят някъде, където не искат да бъдат, това е нездравословно не само за тях самите, но и за компанията.

За всички, които се интересуват от сферата на човешките ресурси, ЦПО „ТреинСофт“ предлага курс ТРЗ и социално осигуряване, който започва на 9 септември.
За ученици и притежатели на ISIC карта – 15% отстъпка от таксата.

Контакти:
Лице за контакти: Росислава Борисова
Адрес: 1303 София, ул. Осогово 30, офис 502
Телефони: (089) 561 4150; (02) 920 0239
Skype: trainsoftвторник, 4 август 2015 г.

Основните разлики между трудов и граждански договор
Разликите между трудовия и гражданския договор са съществени, като по закон за някои дейности не може да се сключи граждански договор. Ето и някои от основните различия между двата вида договори:

При трудовия договор предмет на договора е предоставянето на работна сила и страните са в йерархическа зависимост – служителят е подчинен на работодателя, докато при гражданския договор основното е предоставянето на услуга, трудов резултат или продукт, а страните по договора са равнопоставени и изпълнителят не е подчинен на възложителя. При трудов договор служителят има фиксирано работно място и време, а изпълнителят по граждански договор сам определя къде и кога да изпълни задачите си.
Докато трудовият договор е възмезден, гражданският може да бъде възмезден или безвъзмезден. Отношенията между работника и служителя се уреждат съгласно Кодекса на труда, а тези между изпълнителя и възложителя  - спрямо Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Трудовите договори задължително се регистрират в НАП, докато гражданските не подлежат на регистрация.
Сключването на трудов договор дава право на работещия да ползва платени отпуски, да получава допълнително заплащане за нощен и извънреден труд, да бъде осигуряван за всички социални рискове, да получава обезщетение при прекратяване на трудовите правоотношения. По тази причина някои работодатели, с цел да заобиколят защитата на правата, които Кодексът на труда дава на работника или служителя, се опитват да прикрият едно трудово правоотношение, не назовавайки сключения договор като трудов.
Гражданските договори също имат различни предимства – няма ограничения при уговарянето на възнагражденията, а изпълнителят има по-голяма свобода на действие и не се ангажира дългосрочно само с един работодател.

Повече за трудовите правоотношения, различните видове договори и регистрацията в НАП можете да научите в курс ТРЗ и социално осигуряване, който започва на 9 септември. Учебната програма обхваща материала на два курса, но цената си остава същата – 360 лв. За ученици и притежатели на ISIC карта – 15% отстъпка от таксата.

Контакти:
Лице за контакти: Роси Борисова
Адрес: 1303 София, ул. Осогово 30, офис 502
Телефони: (089) 561 4150; (02) 920 0239
Skype: trainsoft

понеделник, 3 август 2015 г.

Няколко от най-ценните дигитални умения на 2015

Много хора свързват компютърната грамотност главно с Microsoft Office и Интернет, но във време на постоянно растящи изисквания към професионалистите, наборът на текст, ползването на изчисления в Excel и пращането на имейли далеч не са достатъчни. Според изследване на специалистите от Linkedin, 20 от 25-те най-търсени умения от страна на работодателите са свързани с технологиите. Ето и списък на няколко основни компетенции, които не изискват от вас да бъдете IT специалист, но могат да ви бъдат много полезни, независимо от сферата, в която искате да се развивате.

HTML (HyperText Mark-up Language) е сърцето на световната мрежа - основният език, използван за оформлението и структурирането на уеб страници. CSS (Cascading Style Sheets) пък е кодът, който позволява да се определи как да изглеждат елементите на една HTML страница - шрифтове, размери, цветове, фонове, и прави сайта да изглежда добре. Накрая, но не на последно място, идва JavaScript - програмният език, който осигурява интерактивна функционалност на уеб страницата. Разбира се, става дума за базови компетенции, но след като ги усвоите, със сигурност ще имате по-голям успех в реализирането на целите си.

Ако предишните предложения ви звучат сложно, то може да се ориентирате към нещо по-простичко. Content Management System (CMS) или Система за управление на съдържанието е програма, която позволява поддръжка на динамични сайтове, както и публикуване и редактиране на дигитално съдържание. Една от най-популярните платформи за тази цел е WordPress, която предлага изключително лесен административен панел, удобен дори за обикновените потребители. Втората най-използвана система е Joomla!, която обаче изисква малко повече технически умения. Познанията по управление на съдържанието са изключително ценни, тъй като вече почти всяка фирма има собствен сайт или блог.

Дизайнът и обработката на изображения също са от голямо значение, защото освен да бъде добре направен, един сайт трябва и да изглежда добре. Използването на красиви изображения определено е от полза за привличане на вниманието на потребителите, дори и само за онлайн брошури или реклами в социалните мрежи, а програми като Adobe Photoshop и Adobe Illustrator могат да ви бъдат ценен съюзник в постигането на тази цел.

Научаването на тези умения не е трудно, когато имате мотивация. Ако все още се чудите откъде да започнете, то ЦПО „ТреинСофт“ ви предлага разнообразие от курсове, където ще имате възможност да се запознаете с основите на графичния дизайн и на уеб дизайна, както и да усъвършенствате компетенциите, които вече имате: http://trainsoftbg.com/kursove

За ученици и притежатели на ISIC карта – 15% отстъпка от таксата.

Не отлагайте възможността да натрупате нови знания, които биха могли да допринесат за професионалното ви развитие!

Контакти:
Лице за контакти: Роси Борисова
Адрес: 1303 София, ул. Осогово 30, офис 502
Телефони: (089) 561 4150; (02) 920 0239
Skype: trainsoft