понеделник, 8 август 2011 г.

Проведе се творческата ни среща "Успешни продажби"


На 28 юли 2011 г. в ТрейнСофт проведохме творческа среща за трениране на умения на тема „Успешни продажби”. Срещата бе водена от Кирилка Пеева Мюлер (Кира Мюлер), която притежава богат международен опит в трениране на умения на мениджъри и екипи от различни култури.

Целта на срещата е участниците да бъдат обучени как да увеличат потенциала си за постижения и да увеличават успехите в продажбите.

Форматът на творческата среща се състои в диалог и активно участие от страна на обучаващите се.

Процесът на подобряване на потенциала започва с обучение как да преценим себе си и всичко около нас за реализиране на напредък.

Акцент в срещата  бе анализ на силните и слабите ни страни по отношение на продажбите и съответно търсенето на пътища за коригиране на слабостите и развитие и използване на силните ни страни.

Бе изтъкната важността на това, когато имаме проблеми, да не изразходваме енергията си в описването им, негативни мисли, песимизъм и оплаквания, а върху разрешаването им, възможностите, както и откриване най-доброто в хората, организацията и всичко около нас.

За целите на описаните техники най-често се прилагат SWOT и GAP (празнина) анализи, и методът на т.н. appreciative inquiries. SWOT е анализ на силните страни (strengths), слабите страни (weaknesses), възможностите (opportunities) и заплахите (threats). Другите две техники са описани в приложените по-долу презентации от тренинга.

По време на обучението бе създадена „орбита” от силните и слабите страни на участниците. За целта всеки от нас анонимно написа на отделни самозалепващи се листчета с различни цветове силните и слабите си страни. Тези листчета бяха залепени на табло в залата и бяха анализирани, така както е описано по-горе.

Повече снимки са публикувани в страницата ни във Facebook.

Кирилка Пеева Мюлер е живяла и е работила в продължение на дълги периоди в България, Швейцария, Австрия, Италия и Унгария, и е прекарала 4 г. в Монголия. Осъществила е бизнес посещения в повече от 50 държави по целия свят – Китай, Индия, САЩ, Канада, Австралия, Мароко, Дубай и др.

Владее отлично английски, унгарски, руски, немски и италиански език, като роден й е българският.

С богатото си CV, като образование и професионален опит, успешно предоставя инструменти за ефективно увеличаване потенциала на личности и екипи.петък, 5 август 2011 г.

Искате да наемете изключителни професионалисти?

Определени техники могат да ви помогнат в подбора и задържането на талантите, които са ви нужни


Откриването на най-добрите хора, които са и най-подходящи за бизнеса ви, и ще допринасят за него, е едновременно предизвикателство и възможност. Запазването на най-добрите хора, след като веднъж са открити, е лесно, ако работодателят върши каквото и както трябва за целта. Определени техники могат да ви помогнат да подбирате и задържате талантите, които са ви нужни. В статията са представени 10 съвета за по-добър подбор на персонал.

Подобрете базата ви от кандидати за избор

Организациите, които избират нов персонал само от кандидатствалите по обяви, пропускат най-добрите кандидати. Последните обикновено работят за някой друг и е възможно въобще  да не си търсят нова работа.

 • Инвестирайте време в развиването на отношения с университетските кариерни центрове и специалистите и агенциите по подбор на персонал.
 • Предоставете възможност на настоящите членове на персонала  ви, да участват активно в индустриални професионални асоциации и да посещават конференции и др. подобни събития, където може да срещнат кандидати, подходящи за организацията ви.
 • Преглеждайте сайтовете в интернет,  в които хората публикуват CV-та си (LinkedIn, др. социални мрежи, сайтове за търсене на работа и т.н.) дори и да не си търсят работа към дадения  момент.
 • Използвайте сайтовете  на професионални асоциации и специализирани издания, за да рекламирате възможностите за работа в организацията ви.

Залагайте на сигурното в подбора

Брус Пфау (Bruce N. Pfau) и Айра Кей (Ira T. Kay), авторите на книгата „The Human Capital Edge”, са убедени, че трябва наемете човек, който е извършвал „същата работа, в същата индустрия, в подобен  бизнес климат, от компания с много сходна култура.”

Те вярват, че „миналото поведение е най-добрият предсказател за бъдещото поведение” и твърдят, че това  е стратегията, която ще ви позволи да наемате победители. Авторите  на  книгата също така твърдят, че трябва да наемете кандидати, за които вярвате, че ще работят успешно в компанията ви. Не можете да си позволите да изразходвате време да обучавате кандидат, който евентуално ще бъде успешен.

Най-напред търсете кандидати от фирмата

Предоставянето на възможности за  професионално израстване на настоящите служители на фирмата повдига духа и прави така, че настоящите членове на персонала да чувстват, че техните талант, способности и постижения са оценявани. Винаги обявявайте позициите най-напред във фирмата. Поканете потенциалните кандидати на интервю. Това е възможност да ги опознаете по-добре. Те научават повече  за целите и нуждите на организацията. Нерядко техните и вашите нужди съвпадат.

Създайте си репутацията на страхотен работодател

Пфау и Кей отделят сериозно внимание на това не просто да бъдете страхотен работодател, а и да направите така, че хората да знаят, че сте такъв. Преразгледайте практиките си за задържане, мотивиране, възнаграждаване, признание, гъвкавост в баланса между личния живот и работата, повишенията, съпричастност и т.н. Изброените са ключови фактори за превръщането в предпочитан работодател. Вие желаете служителите ви да се хвалят, че  компанията ви е страхотно място за работа. Хората ще  повярват на служителите ви, преди да повярват на публикациите ви.

Въвлечете  персонала ви в процеса на наемане

Имате три възможности да въвлечете служителите в процеса на наемане.

 • Служителите ви могат да препоръчат отлични кандидати за фирмата ви.
 • Могат да ви помагат в прегледа на автобиографиите и квалификацията на потенциалните кандидати.
 • Могат да ви помогнат да интервюирате кандидатите, за да прецените колко са подходящи за  организацията ви.

Организациите, които не използват персонала си за да оценяват потенциални нови служители, се лишават от един от най-важните си активи. Хората, които участват в процеса  на избор са посветени на това да помогнат на новия  служител да бъде успешен.

Плащайте по-добре от конкурентите ви

Проучете местния пазар на труда и се запознайте отлично с това  какво заплащане е привлекателно за хората, работещи във вашата индустрия. Необходимо е  да плащате над средните нива, за  да привлечете и задържите най-добрите кандидати.

Много работодатели ежедневно разговарят за това как  да  наемат персонал евтино. Това е лоша практика.

Недобре платените служители ще се чувстват неоценени и ще ви напуснат при първото добро предложение за работа. Разходите, свързани с намирането на заместник на напуснал служител, са приблизително равни на неговата годишна заплата, според неотдавнашно изследване на PricewaterhouseCoopers. Някои HR специалисти дори твърдят, че са сбили свидетели на подобни  разходи, равняващи се на цели 2-3 годишни заплати.

 Използвайте придобивките като средство за подбор

Поддържайте предлаганите от вас придобивки над средните стандарти за индустрията, доколкото сте в състояние да си позволите това. Необходимо е също да образовате служителите ви за цената и стойността на техните придобивки, за да оценят те колко добре се грижите за нуждите им.

Служителите ценят много напр. гъвкавостта и възможността да балансират между  работата им и задълженията им в личния живот, техните интереси и проблеми.

Не можете да бъдете предпочитан работодател без добър пакет от придобивки, в т.ч. медицински (вкл. за зъболечение) и пенсионни осигуровки.

Пфау и Кей препоръчват дори служителите да притежават дял в собствеността в зависимост от нивото им в служебната йерархия. Възможно е също така да се създадат схеми за бонуси, базирани на дял от печалбата и на измерими постижения и  принос на служителите.

Наемете най-умния служител, който може да намерите

В книгата им „Нарушете всички правила: Какво по-различно правят добрите мениджъри?” Маркъс Бъкингам и Кърт Кофман заявяват, че големите мениджъри наемат заради талант, притежаван от кандидата.

Ако търсите някой, който трябва да работи добре с хора, имате нужда да наемете човек, който  притежава  таланта да работи добре с хора.

В книгата се казва „хората не се променят много” и авторите препоръчват мениджърите да не си губят времето да развиват таланти в хората, които последните не притежават.

Авторите препоръчват мениджърите да наемат хора заради силните им страни и да не разчитат да развият слабите им страни.

Използвайте сайта ви за подбор

Вашият уеб сайт обрисува визията, мисията, ценностите, целите и продуктите ви. Той е ефективно средство за наемане на хора, споделящи това, което изразявате на сайта ви. Създайте кариерен раздел в сайта ви,  в който са публикувани свободните ви позиции и който съдържа информация за  фирмата ви и за това от какви хора се интересувате. Кариерният раздел в сайта ви е възможност да блеснете и е ефективно средство за привличане на кандидати.

Проверете препоръките, когато наемате кандидати

По този начин може да си спестите проблеми между бъдещите и настоящите ви служители. Необходимо е да проверите внимателно препоръките и професионалния и образователния опит на кандидатите.

Необходимо е да се уверите, че хората, които наемате, могат да вършат работата  и  да допринасят за развитието и растежа на фирмата ви. Необходимо е също така да не са извършвали нарушения и престъпления, които могат да бъдат заплаха за настоящия ви персонал и за бизнеса ви въобще.

Какво е мнение ви за препоръките по-горе?

Доколко и как описаните практики са възприети у нас, според наблюденията ви?

Може да споделите мнението ви в коментара под статията, както и да зададете въпросите си към HR експертите, практици, преподаващи в TrainSoft, които ще ви отговорят отново в коментарите долу.

В случай, че желаете да се включите в професионално обучение по подбор на  персонала, организирано от TrainSoft, моля свържете се с нас. TrainSoft е център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.

Excel курсове – анализи и бизнес приложение


В TrainSoft започва обучението за анализи с MS Excel и бизнес приложенията на продукта. Обучението е структурирано в 6 модула:


 Всеки курсист може да се включи само в тези модули, в които желае.

За фирмени и др. групови обучения се насрочват отделни дати.

Използването на вградените функционални възможности на MS Excel предоставя мощен инструментариум за анализ, бизнес прогнозиране и взимане на решения. Този инструментариум може да се използва успешно в организации, внедрили съвременни интегрирани системи за управление на бизнеса (ERP, CRM), както и в такива, работещи с различни бази данни и др. софтуерни програми.

С вградените и лесни за използване, но изключително мощни функционални възможности на MS Excel, оптимизирате дейността си, изготвяйки самостоятелно анализи на резултатите в различни разрези и по различни критерии. Тези анализи и прогнози са бързо и прецизно средство за отговори на въпроси, свързани с използването на ресурси, организация на работа, реализиране на услуга, проект или кампания.

Несъмнено, боравейки с анализи и прогнози, сте ориентиран в ситуацията, готов за конкретни решения, подкрепен с неопровержими доказателства! Ползата е обозрима – решения, които носят добавена стойност за бизнеса Ви!

TrainSoft идентифицира конкретни потребности и цели на клиента и предоставя ефективни и „по мярка” решения, носещи добавена стойност за бизнеса.

Курсът е предназначен за специалисти, които:
 • Работят с или ползват данни на ERP системи;
 • Търсят решения, носещи добавена стойност за бизнеса;
 • Имат основни умения за работа с MS Excel;
 • Искат да подобрят и усъвършенстват техниката си за анализи и прогнози с Excel;
 • Искат да открият нови неизползвани възможности на MS Excel.

Готови шаблони за бизнес разходи в Excel

Как за по-малко от 5 мин. може да подобрим таблиците ни в MS Excel за бизнес разходите ни и шаблоните ни за фактури?

Двата видеозаписа долу демонстрират готови шаблони за бизнес разходи и за трансформиране на фактурите от средство за отчитане в персонализирана комуникация с клиентите.

Всеки от двата видеозаписа включва линк към шаблоните, които може да бъдат използвани за прилагането им за всеки бизнес, както и към допълнителни източници на информация.

В случай, че желаете да усвоите възможностите, които Excel предоставя за анализ на данни, или да обучите персонала Ви, моля, свържете се с TrainSoft.

TrainSoft предлага фирмено и за физически лица обучение по анализи с Excel и бизнес приложенията на продукта в следните 6 модула: