петък, 27 април 2012 г.

Повече безплатен хостинг за курсистите ни по PHP и MySQL

Безплатният хостинг от ICN.bg за участниците в обучението ни по PHP и MySQL – І ниво, е увеличен от 6 мес. на 1 г.

Курсът е практически ориентиран, с включено изработване на уеб сайт с продуктов каталог. Курсът е предвиден за начинаещи в програмирането хора, но с познания в уеб технологиите – какво е html, браузър, уеб сървър и т.н .

Мениджмънт и маркетинг за предприемачи

Обучение за притежатели на собствен бизнес или за хора, увлечени от идеята за предприемачество. Обучението е практически ориентирано и адаптирано за работещи. Съдържа казуси от практиката у нас и разработване на проект – учебно тренировъчна фирма.

Обучението е подходящо също и за управители и мениджъри на микро малки и средни предприятия.

Обучението се провежда всеки петък и вторник от 18 ч. до 21 ч. и всяка събота и неделя от 9 ч. до 14 ч.

Обучението  може да се проведе и следобед – от 13 ч. до 18 ч., разпределени в 3 седмици по 5 раб. дни.

Мястото на провеждане е в офиса на TrainSoft – в София, на улица Осогово 30, офис 502.

Подробности, програма и цени – в сайта на TrainSoft.
    

вторник, 24 април 2012 г.

Тестове за удостоверения за квалификация, признавани в ЕС

Можете да удостоверите знанията и професионалните си умения пред работодател, като преминете Удостоверение за професионална квалификация, признавано в ЕС, което се получава само след изпит (без курс). Тази възможност е предвидена от чл.40, ал.1 от ЗПОО.

Удостоверението за професионална квалификация по образец 3-37 на МОМН важи за всички страни от Европейския съюз и Europass приложение на български, английски или немски език.

TrainSoft е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200412211 да издава дадения тип Удостоверения.

Провеждаме изпити по:
 • Професия "Строител"
 • Професия "Компютърен график"
 • Проектиране
 • Реклама
 • Анимация
 • Интериор
 • Web дизайн
 • Office приложения и 
 • Други.

Повече информация можете да получите на следните контактни данни:
 • www.TrainSoftbg.com
 • Лице за контакти: Роси Борисова
 • Адрес: 1303 София, ул. Осогово 30, офис 502
 • Телефони: (089) 561 4150; (02) 920 0239
 • Email: info@trainsoftbg.com
 • Skype: trainsoftСъботно-неделен PHP и MySQL курс – І ниво

Актуализация (27 април 2012 г.):

Безплатният хостинг от ICN.bg е увеличен на 1 г. от 6 мес.

Безплатен 1 г. хостинг от ICN.bg за всеки, включил се в курса, за да приложи на практика придобитите знания.

Обучението е съботно-неделно и се провежда на 5, 12, 13, 19 и 20 май от 9 ч. до 14 ч.

Курсът е практически ориентиран и включва изработка на Web сайт с продуктов каталог.

Снимки от предишния курс по PHP и MySQL

Курсът е предназначен за начинаещи с най-елементарни познания в областта на Web технологиите – какво е HTML, сървър, браузър и т.н.

След успешно завършване, курсистът ще може да разработва проекти професионално, използвайки PHP и MySQL.

Лектор

Обучението се води от Мартин Коруджиев, който притежава богат опит и е Zend Certified Engineer.

Подробности за програмата, цени и записване в сайта на TrainSoft.

сряда, 18 април 2012 г.

Работодателите не вярват в успеха на отдалечената работа?

1/4 от мениджърите в Канада смятат, че подчинените им са по-продуктивни, когато работят отдалечено, според проучване на Microsoft Canada.

55% от служителите са на мнение, че са продуктивни, когато работят отдалечено.

Тези данни посочват голямо разминаване в мненията на ръководителите и подчинените им.

60% от шефовете обаче също са на мнение, че са по-продуктивни, когато работят отдалечено.

Опасенията на мениджърите от отдалечената работа са:
 • 50% се опасяват от невъзможност да се срещат лице в лице с членовете на екипите си;
 • 26% смятат работещите отдалечено за по-малко фокусирани;
 • 22% се опасяват от липса на контрол;
 • 22% смятат, че работещите отдалечено вършат по-малко работа.
Сред най-ефективните средства за преодоляване на тези опасения ее изграждането на система от показатели за измерване на крайния резултат от работата.

Технологиите за отдалечена комуникация и съвместна работа са друго средство.

вторник, 17 април 2012 г.

9/10 от българите очакват стресът на работното място да расте

87% от българите очакват стресът, свързан с работата им да се увеличи в следващите 5 г., като само 1% вярват, че ще намалее в същия период. Това посочва проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Българите са по-песимистични от средностатистическия европеец (77%) по този показател. Единствено още в Гърция съществува по-голям дял от хора, които споделят това очакване – 83%.

Сред общите публично опасения от стреса на работното място са, че той ще бъде свързан с увеличаване на образователното ниво (95% от висшистите смятат, че той ще се увеличи, в сравнение със 71% от тези със средно образование).

Българското общество се смята за информирано относно стреса и здравословните условия на труд на работното място.

60% от българите се смятат за информирани по дадените проблеми, в сравнение с 29%, твърдящи обратното. Това е много голямо подобрение в сравнение с 2009 г., когато същото съотношение е било 32%, смятащи се за информирани срещу 59%, смятащи се за незапознати.

България все още изостава в това отношение от средното са ЕС равнище (67% информирани срещу 27% неинформирани), резултатите са окуражаващи, че тенденцията се подобрява бързо.

Българските работещи са уверени, че нормите за здравословен и безопасен труд се спазват на работното им място.

65% от българските работещи вярват, че ако повдигнат въпроса за безопасни и здравословни условия пред прекия си ръководител, той ще бъде разгледан. 26% не са уверени в същото. Средните нива за ЕС са 72% уверени, срещу 23% неуверени.


четвъртък, 12 април 2012 г.

Представяне на финалистите в програма "Менторство"Работодателите вече не се интересуват от дипломата

Личностни качества, като напр. увереност, лидерство и широк спектър от странични интереси е по-възможно да помогнат на кандидат да намери работа, отколкото академичната квалификация. Работодателите гледат на образователната степен като на „дадена” („a given”). Това посочват резултати от скорошно проучване, проведено в Обединеното кралство.

Проучването е проведено от компанията Aldi сред 2000 business decision-makers относно качествата, които търсят в кандидатите за работа.

Само 1/5 от работодателите вярват, че образованието прави даден кандидат забележителен, като повечето от тях смятат, че днес квалификацията има по-малко значение отколкото преди десетилетие.

56% са отговорили, че очакват персоналът им да има широк спектър от странични интереси и добър баланс между работа и личен живот. 1/3 са отговорили, че желаят да наемат представителни кандидати.

1/20 от работодателите наемат персонал, който е пътувал и е опознал различни култури. Повече от 1/2 от потенциалните работодатели търсят някой, който им напомня за самите тях, като мъжете са по-склонни да приемат ролята на ментори на новоназначените.

Жените са по-малко склонни да наемат някого с добра квалификация, представяне и опит, защото би могъл да пожелае тяхното  място.

Увереността е поставена на първо място сред качествата, които работодателите търсят в новия персонал, непосредствено преди позитивното отношение и опит.

Добра работна етика, честност и енергичност също са качества, които работодателите търсят по време на интервютата, докато 2/3 харесват някой, който задава много въпроси.

Повече от 1/4 са отговорили, че преценяват потенциален персонал по това дали кандидатите са били любезни при посрещането.

12% са преценявали кандидати по ръкостискане, а 30% са изисквали добър правопис и пунктуация.

Мъжете са по-склонни да наемат някой, който  изглежда добре, докато жените поставят акцента върху това някой да говори добре.

Повече от 1/2 са  отговорили, че решенията им за наемане са базирани на инстинктите им преди всичко останало и 2/3 са отговорили, че никога не са съжалявали за наемането на някого.

сряда, 11 април 2012 г.

Оставете екипа ви, да ви каже от какво се нуждае

Един от  най-големите парадокси в управлението на отдалечени проекти и функционални екипи е, че членовете им разбират необходимостта да бъдат държани в течение на случващото се и да споделят колкото е възможно повече информация по колкото повече начини е възможно. Все още обаче те не приемат технологиите, които им предоставят възможност да вършат именно това.

Ако сте живели и ходили по земята достатъчно дълго за да четете настоящия текст, то  нерационалното и конфликтно поведение на ваши колеги не би трябвало да е особено голяма изненада. Хората не обичат начина, по който се очаква от тях да комуникират към настоящия момент. Съществуват технически средства за осъществяването на тази комуникация, но не малко хора не желаят да бъдат обезпокоявани да се научават как да ги използват.

Немалко компании предоставят на виртуалните или отдалечените си екипи средства като напр.: Sharepoint, Basecamp, HyperOffice, GoogleDocs, MicroSoft Lync и др., но те просто не ги използват.

Хората се влияят от неща като напр. колко лесно е за научаване за използване дадено средство и дали всички други правят същото.

Проблемът е, че много компании и лидери на екипи се опитват да налагат използването на дадени средства по начин, по който работи срещу изброените фактори.

Въвеждането в организацията или екипа  на нов софтуер почти предизвиква повече съпротива от очакваното.

Можем обаче да се справим с този проблем. Ето как:

Попитайте подчинените ви от какво точно се нуждаят да свършат дадена работа. Това означава провеждане на групови дискусии относно това как те виждат работата си, от каква информация се нуждаят и в каква  форма.

Не споменавайте имена на марки и технологии на този етап, а поискайте да Ви обяснят от какво се нуждаят – напр. „нуждая се от най-новите версии на документа ни, но никога не мога да го намеря в пощата си, когато го търся”.

Идентифицирайте какво те биха желали да се случи.

Попитайте какво са използвали досега и/или в миналото, което им е помагало. Екипът ви се състои от хора с разнообразен опит. Някои от тях са използвали полезни инструменти в миналото и са видели как те функционират успешно. Някои от членовете на екипите ви, вероятно никога не са използвали подобни технологии и няма да допринесат в това отношение. Въпреки всичко обаче, когато попитате екипа ви какво би направило работата му по-лесна, членовете му винаги биха повярвали първо на техен равен и след това на ръководител.

Започнете първо с функционалност и след това с продукт. Вместо да казване напр. „Имаме SharePoint, нека го използваме”, кажете „имаме нужда да споделяме информация едни с други и да  я откриваме, когато ни потрябва” и след това свържете даденото изявление с решение.

Оставете екипът да има конкретни очаквания и отчитайте резултатите. Напрежението от страна на равните (peers) работи ненормално добре. Ако всички „готини хлапета” (cool kids) използват дадено нещо, то хората ще бъдат по-склонни да го използват. В допълнение, хората инстинктивно искат да избегнат разочарование от страна на техните равни (peers). Ако екипът се съгласи с комуникационния план, много по-лесно е да отчитате резултатите пред членовете му. Вие не сте определили правилата за контрол на нововъведението, а те.

Вместо да налагате на екипа ви комуникационен план – дори добър, работете за създаване на такъв, приспособен към нуждите на хората ви.