неделя, 28 август 2016 г.

Защо си заслужава да учим програмиране?

За вас, уважаеми читатели, днес събрахме няколко причини или по-скоро предимства, които професята Програмист ви осигурява. И за да на губим време... Започваме!

Завладейте уеб пространстрото с ТреинСофт

понеделник, 18 юли 2016 г.

Принципи на UX/UI дизайна и защо ни е нужен, когато изграждаме уеб сайт

Няколко прости принципа, които ще ви отведат да желаните резултати...Принципите са навсякъде и всяко нещо функционира на базата на някакви принципи. Дизайнът също!

Но какво толкова специално е UX дизайнът, че дори има и принципи. Лесно е! Когато потребител и уеб сайт си взаимодействат, то настъпва сблъсък на принципите на човешкия ум с принципите на уеб дизайна. Нашите принципи повлияват на реакцията ни относно дизайнът, който виждаме и използваме.

Всъщност UX дизайнът е цяла наука, а в голяма част и психология. Например: Кой цвят как ни въздейства, дали и към какво действие ни подтикват, кое е най-интуитивното място, където да бъде поставен даден елемент от дизайна, каква функционалност да му зададе, каква типография да се използва, как да се наблегне на важните елементие, качественото съдържание и т.н. В основата си UX дизайнът има за цел да направи потребителското изживяване максимално приятно, лесно, интуитивно, вълнуващо, бързо, т.к. целта на потребителите е също да стигнат до своите крайни цели, а целта на UX е да ги води по този път. 

Има един прост закон при уеб дизайнът, и той гласи "Не ме карай да мисля!" Да, потребителите нямат време да се борят с ужасно сложни и претрупани уеб страници. И вие, като дизайнер сте длъжни да се съобразите с това, защото дизайнът е предназначен за хората. Потребителите са на вашата страница, за да намерят това, което търсят. Малко атрактивност и динамика няма да навреди, но винаги да е с мярка. Стремете се към опростен, но удобен за използане дизайн. Ето и едно предложение, което често помага. Когато усетите, че преминавате границата, повторете си "Красотата е в простотата" и махнете излишното. Животът ни е достатъчно пълен с излишно подробности и ненужни детайли. Дарете вашите потребители със спокойствие и простички, но работещи неща!

Това е и първият принцип, избягвайте сложин думи и действия, която да напрягат потребителите.

Вторият принцип е като продължение и допълнение на първия, а именно Keep It Short and Simple (KISS). Едва ли има какво повече да се допълни. Всичко трябва да бъде ясно и очевидно и потребителят да достигне до целта си с минимален брой действия.

Съсредоточете вниманието върху наистина важните неща. Премахнете това, което е очевидно или се подразбира. Подчертайте единствено на необходимите елементи.

Съотношение сигнал/шум - във всеки дизайн има важни елементи и такива (т.нар. сигнали), които са по-маловажни и дори безсмислени (шум). Вниманието трябва да е насочено към сигналите, а шумът да се редуцира.

Само защото е модерно... Не правете нещата, само защото другите го правят или защото е модерно. По-добре заложете на работещото и доказалото се.

Познат интерфейс и контрол. Както вече споменахме, човешкият мозък си има свои собствени принципи на действие. Дори и вие като потребители може би сте забелязали, че някога по навик търсите даден елемент на определено място в даден интерфейс. Затова, не затруднявайте хората, заложете на познати визуални елементи и контроли.

Хората не четат! Хората сърфират! Потребителите не обичат да четат дълги и мъчителни текстове. Не ги принуждавайте да го правят, защото може и да не останат дълго на вашата страница. По-добре добавете повече визуални елементи. Те се възприемат по-лесно и по-бързо от мозъка.Взаимствайте. Не е нужно всеки път да изобретявате нещо ново, което има същата функционалност като друго, с което вече потребителите са свикнали. Добавете вашия стил и подпис, но се придържайте към стандартните елементи.

Чантата на Милър. Доказано е, че в краткосрочната ни памет можем да задържим не повече от 5 до 7 имена, елементи и т.н., затова се постарайте да не добавяте повече от 7 елемента във всеки функционален блок.

Принцип на групиране. Групирайте информацията в обособени логически групи. Движението и възприемането ѝ става много по-лесно.

Интуитивност. И тук нещата са ясни. Като потребители запаметяваме модели и после търсим тези модели, с които сме свикнали.

Три клика. Преминаването от една точка към друга да става с не повече от 3 клика. Старайте се всяка информация да е на разстояние максимум 3 кликвания.

Еднородност. Използвайте еднакви стилове и функционалност в различните части на дизайна. 

Копирайтинг. Голяма част от крайния резултат и това, което потребителите виждат, е текст. Отделете достатъчно време, за да се уверите, че всяка един текст е уникален, че всяка буква и знак са на мястото си и че сте подбрали подходящи заглавия.

Трендове. Подходете вниматено към изборът на интерфейс и тенденциите, за да не се окаже, че дизайнът вече не е актуален още преди началото на проекта.

В заключение нека повторим още веднъж най-важното, а то е винаги да се поставяте на мястото на потребителите и да виждате вашия проект през техните очи.

Вашите действия и решения трябва да са подчинени на нуждите на потребителите. 

Намирате ли статията за интересна? Споделете я с приятели и хора, на които мислите, че ще е полезна! 

А сега... Дерзайте!

София 1303, Бизнес център, ул. "Осогово" 30, офис 502
Телефон: +359 2 9200239
Моб. телефон: +359 895614150
Моб. телефон: +359 893504003
Skype: trainsoft
Facebook: TrainSoft

събота, 18 юни 2016 г.

Специалистът ТРЗ и личен състав отблизо

След като в предишната статия се погрижихме за осигуряването на най-добрите служители, днес поглеждаме към следващата стъпка. А именно, че при всяко ново назначаване възникват трудови правоотношения между работодател и работник. От този момент нататък двете страни по договора имат както своите права, така и своите задължения. Най-голямо значение най-често отдаваме на трудовото възнаграждение, трудовият стаж, правото на отпуски и обезщетения, здравно и социално осигуряване. Това са и ключовите отговорности на специалиста ТРЗ и личен състав.Длъжност, която е от първостепенно значение, т.к. всички процеси, свързани с управлението на човешките ресурси, са свързани с изготвянето, регистрирането и обработването на множество документи. При възникването на трудови правоотношения, първият важен документ е трудовият договор. Според трудовия кодекс на Република България, предоставянето на работна сила е трудово правоотношение и се урежда с трудов договор.

Отношения по договора се характеризират с определени основания, които пораждат възникването им и постъпването на работа, и със специфичното им съдържание – работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, трудова дисциплина и т.н.

Документът, който върви ръка за ръка с трудовия договор и с който бъдещият служител трябва да бъде запознат, това е длъжностната характеристика. Изготвянето ѝ е задължение на  работодателя и тя трябва да бъде предоставена при сключването на трудовия договор. Длъжностната характеристика трябва да съдържа описание на дейностите и задълженията, които служителят трябва да извършва с оглед на успешното и правилно изпълнение на трудовите си задължения.

Всяка длъжностна характеристика следва да отговаря максимално точно на дейностите, които ще изпълнява служителя. В случай, че има разминавания и изискванията към работника надминават установените в длъжностната характеристика, то може да се стигне до решаването на случая по съдебен път. Затова е важно старателното и грижливо изготвяне на документа.

Освен трудов договор, в нашата страна също толкова разпространен е и гражданският договор. Съществуват съществени разлики между двата вида договори. 

Напимер: 
  • трудовият договор е обвързан с предоставянето на работна сила, докато при гражданския - предоставянето на трудов резултат или продукт; 
  • в трудовия договор са регламентирани работно време и място, а според гражданския договор изпълнителят сам  определя за себе си кога и колко да работи; 
  • трудовите договори задължително се регистрират в НАП (както и при прекратяване на трудовите правоотношения), гражданските - не подлежат на регистрация. 


Съществуват още редица различия, които следва да се познават преди взимането на решение кой от двата вида е подходящ за вашия случай. Преди подписването на който и да е от двата е нужно да сте наясно със законодателството и целите на всеки един от договорите.

Значителна особеност при трудовия договор е, че за работника или служителя възникват редица права/задължения, като напр. на трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално и здравно осигуряване, на безопасни и здравословни условия на труд и др. Работодателят е отговорен за внасянето на здравните и социалните осигурвки, както и за подаването на съответните месечни осигурителни декларации (1 и 6) в НАП.

Всички тези документи и изчисления се падат на специалистът ТРЗ и личен състав. Макар и голяма част от тези дейности днес са частично автоматизирани, това в никакъв случай не изключва необходимостта от познаване на структурата и организацията на процеса, както и на данъчното, социалното, трудовото и счетоводното законодателството. 

Специалистите ТРЗ и личен състав, които обучаваме в ТреинСофт получават специална подготовка за прилагането на наредбите, законите и счетоводните стандарти.

София 1303, Бизнес център, ул. "Осогово" 30, офис 502
Телефон: +359 2 9200239
Моб. телефон: +359 895614150
Моб. телефон: +359 893504003
Skype: trainsoft
Facebook: TrainSoft

неделя, 12 юни 2016 г.

Как да създадем, развием и задържим най-добрите ни служители?

В днешната статия си задаваме един въпрос, който много често пропускаме... А именно: Какво бихте направили, ако заубите някой от вашите най-ценни служители?

Минимизирането на риска и възможностите да бъдем гъвкави и подсигурени за всякакви непредвидени ситуации е част от правилното управление на бизнеса и компанията. Човешкият ресурс е разковничето към просперитета и именно това е звеното, към чието усъвършенстване трябва да погледнем. 

Нека заедно помогнем за развитието на IT индустрията в страната!


Защото най-добрите служители са ценни

неделя, 8 май 2016 г.

Какво е JavaScript и какво не знаем за него?

Накратко казано, JavaScript е език за програмиране, а вие (като потребители) се нуждаете от него, защото сайтовете, които отваряте го изискват. Ако пък те уеб разработчици, знаете, че вече е почти немислимо да направите уеб сайт, дори и без няколко реда JS-код, които добавят повече функционалност.


понеделник, 25 април 2016 г.

Получете повече за по малко, само през май!

С иднивидуалната оферта от ТреинСофт постигате своите цели по-бързо, по-ефективно и по-гъвкаво.

Индивидуалните курсове имат за цел да подпомогнат вашето развитие и да спестят вашето време и финанси. Индивидуалната форма на обучение дава шанс на онези от вас, които нямат възможност да следват графика на групови обучения, успешно да постигнат целите си.

В удобно за вас време, от всяка точка на света...

вторник, 19 април 2016 г.

ТОП MBA събитие в София. Сбъднете мечтата си за образование в чужбина!

Пролетта разкрива нови възможности за професиално развитие пред вас!

Устремени ли сте да постигнете набелязаните си цели? Готови ли сте да развиете напълно своя потенциал? То тогава вие сте няколко крачки по-близо до решението.

За всички готови да поемат дългия и не особено лесен път на личното и професионално усъвършенстване, имаме следното предложение:
като официален медиен партньор на събитието, ви каним на 11 май да грабнете възможността за професионална кариера в целия свят.

За 18-ти пореден път ще се проведат MBA срещи в София. Индивидуалните срещи ще ви помогнат в избора на MBA програма, т.к. това е най-важният етап от кандидатстването. Балансирайте желанията и целите си. Сега е много по-лесно, защото нужната информация от първа ръка, е на ваше разположение.

Направете своя избор още днес!

понеделник, 28 март 2016 г.

IT технологиите и ценните кадри ще направят България Силициевата долина на Европа

Колко е лесно една сутрин да се събудим и да си кажем - искам да стана професионалист в дадено нещо!? Речено - сторено! Но колко дълъг път ви чака... Път, който трябва да извървите, да не се отказвате и да преследвате все така яростно мечтата си. И най-важното - да не губите кураж духом пред трудностите и да държите желанието все така живо. Успехът не идва за един ден и това го знаем всички. Питате се как да започнете? Нека ви дадем първата стъпка - а именно информацията. 

Днес имате свободата да избирате. Имате всички възможности на света, които да ви отведат до вашата мечта - дори не само в професионален план. В кариерен план всеки търси мястото, където чувства, че принадлежи. Да, понякога е дълъг процес на търсене, но когато човек не се отказва, рано или късно получава онова, което желае.

И така... Нека приемем, че цялото време е пред нас. Въпросът е "А сега накъде?" Не претендираме, че имаме най-доброто решение за вас, но определено то може да ви отведе повече от една крачка напред. В каква посока? Посока там, където има поле за реализация

От години насам България е едно процъфтяващо кътче в сферата на IT технологиите. Защо ли? Ами... Защото! Причини - много. Навярно и до вашите уши често пъти е достигала новината за "глад за IT кадри и високите заплати в бранша". Ние българите често сме секптични и невярващи. Но да, представете си, възможно е! Дори и в нашата "сбъркана" държава.

Нека направим заедно България Силициевата долина на Европа!

неделя, 20 март 2016 г.

Необятният свят на Microsoft Excel

MS Excel е добре познат софтуер, който подпомага и улеснява работата ни в много отношения. С всяка нова версия възможностите му се подобряват и обогатяват. А функционалността и интуитивният интерфейс стоят на първо място.

Понякога подценяваме Ексел като част от ежедневните ни задачи, но ако знаем как да го използваме, може да ни спести много време и главоболия. Всъщност е една доста недооценена програма, която крие огромен потенциал, но само за онези, които дръзнат да навлязат по-дълбоко.

А вие какво още не знаете за Excel?

неделя, 28 февруари 2016 г.

Защо не суъмяваме правилно да управляваме финансите си?

Парите може и да не са най-важното нещо в живота, но определено влияят върху всичко, което е важно. Това значи, че финансовата грамотност изобщо не е за пренебрегване и тя трябва да се развива още от ранна детска възраст. Финансовата грамотност онзачава финансова свобода. понеделник, 22 февруари 2016 г.

Най-важното при стартиране на собствен бизнес

Имате идея за бизнес и искате да го развивате? Вероятно следващата ви стъпка е да откриете фирма, чрез която официално да упражнявате дейността си. На пръв поглед това е лесно - плащате, подписвате и хоп, вече имате собствена фирма. Но помислихте ли за редицата дейности и стъпки, които съпъствастват и следват процеса на създаване?

Ние ви подаваме ръка...