сряда, 29 февруари 2012 г.

България с най-ниска средна заплата в Европа

Според данните на Евростат за януари, средната работна заплата в България е била 385,47 евро, което е 4,6 пъти по-малко от средното за разглежданите страни и с около 15 евро под средното заплащане в съседна Румъния. Средното заплащане за анализираните държави е 1775 евро.

Средната заплата в страната ни е два пъти по-ниска от същия показател напр. в Естония, Унгария, Чехия, Словакия, Полша и Турция.Страна
Мин. запл.
Ср. запл.
България
138
385,47
Румъния
162
501,55
Литва
232
552,38
Латвия
286
677,73
Естония
290
814,61
Унгария
296
762,89
Чехия
310
928,14
Словакия
327
893,44
Полша
336
831,68
Турция
363
726
Хърватия
373
1021,92
Португалия
566
1322,43
Малта
680
1471,86
Испания
748
2118,98
Словения
763
1606,32
Гърция
877
2170,79
САЩ
971
3024,92
Великобритания
1202
3146,6
Франция
1398
2936,97
Белгия
1444
4033,52
Холандия
1447
3244,39
Ирландия
1462
3720,1
Люксемург
1801
3923,75
Средно
 
1774,63
Източник: Eurostat

Няма коментари:

Публикуване на коментар