вторник, 4 август 2015 г.

Основните разлики между трудов и граждански договор
Разликите между трудовия и гражданския договор са съществени, като по закон за някои дейности не може да се сключи граждански договор. Ето и някои от основните различия между двата вида договори:

При трудовия договор предмет на договора е предоставянето на работна сила и страните са в йерархическа зависимост – служителят е подчинен на работодателя, докато при гражданския договор основното е предоставянето на услуга, трудов резултат или продукт, а страните по договора са равнопоставени и изпълнителят не е подчинен на възложителя. При трудов договор служителят има фиксирано работно място и време, а изпълнителят по граждански договор сам определя къде и кога да изпълни задачите си.
Докато трудовият договор е възмезден, гражданският може да бъде възмезден или безвъзмезден. Отношенията между работника и служителя се уреждат съгласно Кодекса на труда, а тези между изпълнителя и възложителя  - спрямо Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Трудовите договори задължително се регистрират в НАП, докато гражданските не подлежат на регистрация.
Сключването на трудов договор дава право на работещия да ползва платени отпуски, да получава допълнително заплащане за нощен и извънреден труд, да бъде осигуряван за всички социални рискове, да получава обезщетение при прекратяване на трудовите правоотношения. По тази причина някои работодатели, с цел да заобиколят защитата на правата, които Кодексът на труда дава на работника или служителя, се опитват да прикрият едно трудово правоотношение, не назовавайки сключения договор като трудов.
Гражданските договори също имат различни предимства – няма ограничения при уговарянето на възнагражденията, а изпълнителят има по-голяма свобода на действие и не се ангажира дългосрочно само с един работодател.

Повече за трудовите правоотношения, различните видове договори и регистрацията в НАП можете да научите в курс ТРЗ и социално осигуряване, който започва на 9 септември. Учебната програма обхваща материала на два курса, но цената си остава същата – 360 лв. За ученици и притежатели на ISIC карта – 15% отстъпка от таксата.

Контакти:
Лице за контакти: Роси Борисова
Адрес: 1303 София, ул. Осогово 30, офис 502
Телефони: (089) 561 4150; (02) 920 0239
Skype: trainsoft

Няма коментари:

Публикуване на коментар