петък, 18 декември 2015 г.

Фирмената психология като част от фирмената стратегия / Как да мотивираме служителите?

За правилното и градивно функциониране на една фирма, от изключително значение са правилно поставените цели, съответно и дългосрочната стратегия, както и действията, които се предприемат.

Повишаването на фирмената конкурентоспособност е основен елемент от дейността на всеки бизнес. А в днешното глобализирано общество и непрекъснати промени, са важни действията и решенията на важните фигури в управленската структура на една организация.


Ключът към успеха
За да съществува и да се развива дадено предприятие, е нужно да има стабилна основа от човешки капитал. Както всеки друг капитал, така и човешкият капитал трябва да бъде правилно "управляван". Вашите служители са гръбначния стълб на вашата фирма. Грижата за тях и тяхното развитие, не просто като служители, а като личности, значително повлиява на конкурентоспособността. Човешкият капитал - компетентен, знаещ и можещ е скритото и най-силно оръжие в битката с конкурентите.

Като управляващо лице, единственото, към което трябва да се стремите, е служителите ви да бъдат съпричастни, да бъдат наистина част от работния процес. Колкото по-отдадени са на своите дейности и задължения, колкото по-обворъзани са с работата си, толкова повече това ще се отразява положително върху вашия имидж.

Все по-често се срещат случаи, в които ангажираността към работата и резултатите са незадоволителни, персоналът е демотивиран, липсват нови креативни идеи, некачествено изпълнените задачи нарастват, текучеството е постоянно съпътстващ процес...

Виновни за тази ситуация, разбира се, не само работодателите, но в техни ръце като авторитетно лице, са лостовете, с които могат да се измъкнат от неприятната ситуация. Дори и да имате най-блестящата концепция за икономически развитие, ако към нея успоредно не развивате и концепцията за развитие на потенциала на персонала, то бизнесът никога няма да просперира. Започнете да се грижите за служителите и ще забележите как те също могат да се привържат и отдадат на своите задачи и да се повиши общата ефективност. Опознайте проблемите и тревогите им. За да се открият причините за незадоволително представяне на пазара, фирмата и средата подлежат на обстоен анализ. Често се подценява нуждата от компетентно лице, което да изследва ситуацията и да даде правилните насоки, съвети и решения. Не пренебрегвайте и психологическия елемент. Единствено така биват правилно разкодирани знаците на персонала и условията.

Бизнес средата днес се характеризира с невероятна динамика, хаотичност и непрекъснати промени. Все по-популярни в България стават т.нар. коучинги или фирмени обучения. За България това е сравнително ново понятие, за разлика от развитите страни, където професионалното развитие на персонала е един от най-важните стъблове във фирмената политика. Едно целенасочено фирмено обучение внася желания ред и подпомага адаптиране на фирмата към външната среда. Ако искате да растете и да се развивате като организация, помислете как да включите във фирмената си политика повече фирмени обучения, както и обучителни и развлекателни тиймбилдинги. Помнете, че една и съща информация може да бъде от изключително полезна до напълно безполезна... Разликата е в начинът ѝ на поднасяне и това как тя ще стигне до всеки един индивид и дали той ще я разбере правилно.

Ако все още се питате каква е целта на фирмените обучения, ето какво се повлиява положително:

- хората променят трудовото си изпълнение чрез подходящо въздействие;
- изпълняват по-стриктно своите задачи и допринасят по-ефективно за постигането на фирмените цели;
- придовибат нови и необходими знания и умения;
- цялостно развитие - т.к. всеки един от нас ежедневно трябва да надгражда и усъвършенства себе си и способностите си;
- изграждане на стабилна фирмена политика;
- подобряване на вътрешната комуникация и комуникацията с клиенти;
- натрупване на конкурентни предимства.


Заедно сме по-силни
Често фирменото обучение бива пренебрегвано, т.к. резултатът от него не може за бъде количествено измерен, поне не в началото. А всички сме свикнали еднозначно да определяме стойността на нещо и бързо да преценяваме печалбата или загубата. Икономиката като наука обаче може да измерва и ползите, за щастие с парични измерители. Тук нещата стоят по друг начин, защото ползите са преди всичко нематериални. В процеса на работа те започват да влияят положително и на материалното състояние, т.е. на всеобщата цел за генериране на печалба. Бюджетът за обучение не са пари на вятъра, както много самоуверени мениджъри смятат. Безполезно е единствено, когато нямате ясно поставени цели за следване.

Голяма част от управляващите фигури се стараят да градят имидж предимно пред клиенти, бизнес партньори и като цяло във външната обкръжаваща среда. Малцина се замислят, че най-важното е онова, което се случва във вътрешния свят на фирмата, защото то е наистина онова, което се вижда от всички останали, без значение как и колко могат да се замаскират вътрешнофирмените проблеми.

За всеки човек е важно да вижда смисъл в това, което прави. Създайте смисъл и работете за изграждане на доверие у служителите. Работете по създаването на една общност с ценности, в която всички да се чувстват комфортно и като част от нещо голямо и значимо. Съчетайте техните лични ценности и цели с тези на фирмата. Покажете им, че те са важни за вас и това, което правят е от значение.

А какво е вашето отношение към фирменото обучение?

Подарете си мотивирани и отдадени служители през новата година. Започнете с обучение! Дайте шанс за развитие и просперитет на бизнеса. За тази цел изготвяме индивидуални консултации и събеседвания и обучения, които ви помагат за изграждането на цялостна фирмена обучителна концепция. На база получените резултати се разработват възможни решения, насоки, подобрения, които да въведете във вашата дейност и пътища за сигурно развитие.

Свържете се с нас, за да обсъдим и вашия случай!

Лице за контакти: Росислава Борисова
Адрес: 1303 София, ул. Осогово 30, офис 502
Телефони: (089) 561 4150; (02) 920 0239
Skype: trainsoft

Няма коментари:

Публикуване на коментар