петък, 5 август 2011 г.

Excel курсове – анализи и бизнес приложение


В TrainSoft започва обучението за анализи с MS Excel и бизнес приложенията на продукта. Обучението е структурирано в 6 модула:


 Всеки курсист може да се включи само в тези модули, в които желае.

За фирмени и др. групови обучения се насрочват отделни дати.

Използването на вградените функционални възможности на MS Excel предоставя мощен инструментариум за анализ, бизнес прогнозиране и взимане на решения. Този инструментариум може да се използва успешно в организации, внедрили съвременни интегрирани системи за управление на бизнеса (ERP, CRM), както и в такива, работещи с различни бази данни и др. софтуерни програми.

С вградените и лесни за използване, но изключително мощни функционални възможности на MS Excel, оптимизирате дейността си, изготвяйки самостоятелно анализи на резултатите в различни разрези и по различни критерии. Тези анализи и прогнози са бързо и прецизно средство за отговори на въпроси, свързани с използването на ресурси, организация на работа, реализиране на услуга, проект или кампания.

Несъмнено, боравейки с анализи и прогнози, сте ориентиран в ситуацията, готов за конкретни решения, подкрепен с неопровержими доказателства! Ползата е обозрима – решения, които носят добавена стойност за бизнеса Ви!

TrainSoft идентифицира конкретни потребности и цели на клиента и предоставя ефективни и „по мярка” решения, носещи добавена стойност за бизнеса.

Курсът е предназначен за специалисти, които:
  • Работят с или ползват данни на ERP системи;
  • Търсят решения, носещи добавена стойност за бизнеса;
  • Имат основни умения за работа с MS Excel;
  • Искат да подобрят и усъвършенстват техниката си за анализи и прогнози с Excel;
  • Искат да открият нови неизползвани възможности на MS Excel.

Няма коментари:

Публикуване на коментар