петък, 5 август 2011 г.

Искате да наемете изключителни професионалисти?

Определени техники могат да ви помогнат в подбора и задържането на талантите, които са ви нужни


Откриването на най-добрите хора, които са и най-подходящи за бизнеса ви, и ще допринасят за него, е едновременно предизвикателство и възможност. Запазването на най-добрите хора, след като веднъж са открити, е лесно, ако работодателят върши каквото и както трябва за целта. Определени техники могат да ви помогнат да подбирате и задържате талантите, които са ви нужни. В статията са представени 10 съвета за по-добър подбор на персонал.

Подобрете базата ви от кандидати за избор

Организациите, които избират нов персонал само от кандидатствалите по обяви, пропускат най-добрите кандидати. Последните обикновено работят за някой друг и е възможно въобще  да не си търсят нова работа.

  • Инвестирайте време в развиването на отношения с университетските кариерни центрове и специалистите и агенциите по подбор на персонал.
  • Предоставете възможност на настоящите членове на персонала  ви, да участват активно в индустриални професионални асоциации и да посещават конференции и др. подобни събития, където може да срещнат кандидати, подходящи за организацията ви.
  • Преглеждайте сайтовете в интернет,  в които хората публикуват CV-та си (LinkedIn, др. социални мрежи, сайтове за търсене на работа и т.н.) дори и да не си търсят работа към дадения  момент.
  • Използвайте сайтовете  на професионални асоциации и специализирани издания, за да рекламирате възможностите за работа в организацията ви.

Залагайте на сигурното в подбора

Брус Пфау (Bruce N. Pfau) и Айра Кей (Ira T. Kay), авторите на книгата „The Human Capital Edge”, са убедени, че трябва наемете човек, който е извършвал „същата работа, в същата индустрия, в подобен  бизнес климат, от компания с много сходна култура.”

Те вярват, че „миналото поведение е най-добрият предсказател за бъдещото поведение” и твърдят, че това  е стратегията, която ще ви позволи да наемате победители. Авторите  на  книгата също така твърдят, че трябва да наемете кандидати, за които вярвате, че ще работят успешно в компанията ви. Не можете да си позволите да изразходвате време да обучавате кандидат, който евентуално ще бъде успешен.

Най-напред търсете кандидати от фирмата

Предоставянето на възможности за  професионално израстване на настоящите служители на фирмата повдига духа и прави така, че настоящите членове на персонала да чувстват, че техните талант, способности и постижения са оценявани. Винаги обявявайте позициите най-напред във фирмата. Поканете потенциалните кандидати на интервю. Това е възможност да ги опознаете по-добре. Те научават повече  за целите и нуждите на организацията. Нерядко техните и вашите нужди съвпадат.

Създайте си репутацията на страхотен работодател

Пфау и Кей отделят сериозно внимание на това не просто да бъдете страхотен работодател, а и да направите така, че хората да знаят, че сте такъв. Преразгледайте практиките си за задържане, мотивиране, възнаграждаване, признание, гъвкавост в баланса между личния живот и работата, повишенията, съпричастност и т.н. Изброените са ключови фактори за превръщането в предпочитан работодател. Вие желаете служителите ви да се хвалят, че  компанията ви е страхотно място за работа. Хората ще  повярват на служителите ви, преди да повярват на публикациите ви.

Въвлечете  персонала ви в процеса на наемане

Имате три възможности да въвлечете служителите в процеса на наемане.

  • Служителите ви могат да препоръчат отлични кандидати за фирмата ви.
  • Могат да ви помагат в прегледа на автобиографиите и квалификацията на потенциалните кандидати.
  • Могат да ви помогнат да интервюирате кандидатите, за да прецените колко са подходящи за  организацията ви.

Организациите, които не използват персонала си за да оценяват потенциални нови служители, се лишават от един от най-важните си активи. Хората, които участват в процеса  на избор са посветени на това да помогнат на новия  служител да бъде успешен.

Плащайте по-добре от конкурентите ви

Проучете местния пазар на труда и се запознайте отлично с това  какво заплащане е привлекателно за хората, работещи във вашата индустрия. Необходимо е  да плащате над средните нива, за  да привлечете и задържите най-добрите кандидати.

Много работодатели ежедневно разговарят за това как  да  наемат персонал евтино. Това е лоша практика.

Недобре платените служители ще се чувстват неоценени и ще ви напуснат при първото добро предложение за работа. Разходите, свързани с намирането на заместник на напуснал служител, са приблизително равни на неговата годишна заплата, според неотдавнашно изследване на PricewaterhouseCoopers. Някои HR специалисти дори твърдят, че са сбили свидетели на подобни  разходи, равняващи се на цели 2-3 годишни заплати.

 Използвайте придобивките като средство за подбор

Поддържайте предлаганите от вас придобивки над средните стандарти за индустрията, доколкото сте в състояние да си позволите това. Необходимо е също да образовате служителите ви за цената и стойността на техните придобивки, за да оценят те колко добре се грижите за нуждите им.

Служителите ценят много напр. гъвкавостта и възможността да балансират между  работата им и задълженията им в личния живот, техните интереси и проблеми.

Не можете да бъдете предпочитан работодател без добър пакет от придобивки, в т.ч. медицински (вкл. за зъболечение) и пенсионни осигуровки.

Пфау и Кей препоръчват дори служителите да притежават дял в собствеността в зависимост от нивото им в служебната йерархия. Възможно е също така да се създадат схеми за бонуси, базирани на дял от печалбата и на измерими постижения и  принос на служителите.

Наемете най-умния служител, който може да намерите

В книгата им „Нарушете всички правила: Какво по-различно правят добрите мениджъри?” Маркъс Бъкингам и Кърт Кофман заявяват, че големите мениджъри наемат заради талант, притежаван от кандидата.

Ако търсите някой, който трябва да работи добре с хора, имате нужда да наемете човек, който  притежава  таланта да работи добре с хора.

В книгата се казва „хората не се променят много” и авторите препоръчват мениджърите да не си губят времето да развиват таланти в хората, които последните не притежават.

Авторите препоръчват мениджърите да наемат хора заради силните им страни и да не разчитат да развият слабите им страни.

Използвайте сайта ви за подбор

Вашият уеб сайт обрисува визията, мисията, ценностите, целите и продуктите ви. Той е ефективно средство за наемане на хора, споделящи това, което изразявате на сайта ви. Създайте кариерен раздел в сайта ви,  в който са публикувани свободните ви позиции и който съдържа информация за  фирмата ви и за това от какви хора се интересувате. Кариерният раздел в сайта ви е възможност да блеснете и е ефективно средство за привличане на кандидати.

Проверете препоръките, когато наемате кандидати

По този начин може да си спестите проблеми между бъдещите и настоящите ви служители. Необходимо е да проверите внимателно препоръките и професионалния и образователния опит на кандидатите.

Необходимо е да се уверите, че хората, които наемате, могат да вършат работата  и  да допринасят за развитието и растежа на фирмата ви. Необходимо е също така да не са извършвали нарушения и престъпления, които могат да бъдат заплаха за настоящия ви персонал и за бизнеса ви въобще.

Какво е мнение ви за препоръките по-горе?

Доколко и как описаните практики са възприети у нас, според наблюденията ви?

Може да споделите мнението ви в коментара под статията, както и да зададете въпросите си към HR експертите, практици, преподаващи в TrainSoft, които ще ви отговорят отново в коментарите долу.

В случай, че желаете да се включите в професионално обучение по подбор на  персонала, организирано от TrainSoft, моля свържете се с нас. TrainSoft е център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар