четвъртък, 24 ноември 2011 г.

Емоционална интелигентност

Имате ли способността да познава и владее собствените си емоции? А тези на другите?

От поредицата „Трениране на умения за предприемачи”


А можете ли да постигате с лекота това което искате?

А знаете ли какво искате? А можете ли да го постигате?

Е.... трябва да  започнем отнякъде! И така темата днес е:

Емоционална интелигентност

от поредицата „Трениране на умения за предприемачи

Изследването на емоционалната интелигентност е сравнително ново направление в психологията. Накратко това понятие се свързва със способността на човек да познава и владее собствените си емоции и тези на другите, за да може по-лесно да протича общуването между тях.

Най-новите изследвания разглеждат емоционалната интелигентност като необходимо условие пред предприемача, за да осъществява качествено управление. Вече не е достатъчно човек да притежава високо IQ, за да се смята, че той ще бъде успешен лидер. Когнитивните способности като логична мисъл, добра памет и т.н. вече са напълно недостатъчни! Днес управлението не е средоточено върху организирането и изпълнението на определени  дейностите, а главният акцент се поставя върху разгръщането на потенциала на човешкия фактор, като най-важен капитал за всяка организация. В този смисъл прагматичността в действията и средоточаването им единствено върху операциите би било недостатък за предприемача, ако той не успява същевременно да насочи вниманието си към яркото разнообразие от личности, темперамент, качества и способности на подчинените му, така че, оценявайки емоциите и подбудите им, да съумее да ги мотивира за по-бързо и безпроблемно постигане на организационните цели.

Независимо дали става дума за разговор ръководител-подчинен, преговори между бизнес партньори или договаряне с доставчици, в основата на протичането дори на най-елементарни бизнес процеси стои общуването с хора. Но ако за едни лесната комуникация може да не е никакъв проблем, то за други е просто мираж. Изследванията сочат, че тази способност е в определена степен вродена, но може и да се доразвие, ако бъдат положени достатъчно усилия. Ролята на емоционалната интелигентност в случея се свежда до разбирането и владеенето на собствените емоции на първо място и това на другите на второ, като средство за безпроблемно общуване.

Предстои продължение!

Хубавата новина е, че знаем, че можем да тренираме владеене и разбиране на собствените емоции и тези на другите!

На 07.10.2013г. от 18.00 до 20.00 часа в залата на ТреинСофт, гр. София, ул. „Осогово” 30, офис 502 ще се проведе Работна среща: „Трениране на умения за предприемачи”. Вход свободен! Регистрация за участие на info@trainsoftbg.com с текст Работна среща: „Трениране на умения за предприемачи”. Не пропускайте в заявката своето име! ;о)

С уважение: Росислава Борисова – TrainSoft по материал на Ева Борисоваwww.trainsoftbg.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар