петък, 10 февруари 2012 г.

Нашият нов кандидат за програмата менторство от ТреинСофт

Нашият нов кандидат за програмата Менторство от ТреинСофт е Илияна от Югозападен Университет „Неофит Рилски”. Иска да се занимава главно с маркетинг и мениджмънт, реклама, връзки с обществеността. Бих желала да посети курсове по Маркетинг, Обслужване на клиенти, Управление на представянето и владеенето на аудиторията, Ексел – бизнес приложения и анализи, Бизнес комуникация/делово общуване/комуникация за обслужване, Деловодство и документооборот, Курс по мениджмънт – управление на персонала, Икономика, Счетоводство…

В програмата Менторство от ТреинСофт се предоставят до 1000 учебни часа безплатно обучение в удобно за кандидата врем. Вярваме, че Илияна ще е сред одобрените и ще постигне желаното в края на програмата през 2013г. де е:  „уверена в себе си и в това, което върши, неспираща да се учи от всяка ситуация в професионален и личен план”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар