сряда, 29 февруари 2012 г.

Увеличава се броят на бащите в отпуск по майчинство

Все повече татковци у нас поемат грижа за първоначалното отглеждане на децата си, показва статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ) за общият брой на осигурените мъже, които са се възползвали от правото си на отпуск по “майчинство” през периода за 2009 г. – 2011 г.

Мъжете, които са поели грижа за бебето до навършването му 1 г. на бебето, е нараснал от 242 през 2009 г. до 301 през 2011 г. Ръстът е приблизително 25%.
Подобна е картината и при бащите, които поемат отговорността да отглеждат децата си от 1- до 2-годишна възраст. За същия период броят на мъжете в отпуск на това основание е нараснал 34%. През 2009 г. те са били 831, в края на 2011 г. вече са 1113.

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване баща може да замести майката в грижата за новороденото след като то навърши 6-месечна възраст. Що се отнася до отглеждането на дете от една до две години – отговорността може да бъде поета за целия период. И в двата случая обаче, за да може да се възползва от своето право на “бащинство”, родителят трябва да е осигурен и да отговаря на условията за отпускане на обезщетението, записани в КСО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар