сряда, 29 февруари 2012 г.

Социалните медии подобряват вътрешната комуникация

Френският университет INSEAD публикува  резултатите от проведено от него проучване на влиянието на социалните медии върху конкурентните предимства на организациите.

Университетът е сред най-реномираните в света и ежегодно заема челни места в международните класации на висши учебни заведения.

INSEAD е запитал компаниите, използващи социални медии за вътрешна комуникация (напр. вътрешни блогове, wiki-та и социални мрежи), относно следните 3 процеса:
  • скорост на вземане на решения;
  • вертикална комуникация;
  • хоризонтална комуникация.

Резултатите от анкетата са следните:

Вертикална и хоризонтална комуникация

Използването на вътрешни социални медии оказва силно положително влияние върху вертикалната и хоризонталната комуникация в организациите. Различните отдели в организацията говорят по-добре едни с други в резултат използването на социални медии.

Изпълнителните директори (CEOs) в компаниите, които използват социални медии, комуникират по-лесно със служителите от по-ниски нива и обратното, в сравнение с компаниите, които не използват социални медии.


Скорост на вземане на решения

Ако обаче компанията използва социални медии за ускоряване процеса на вземане на решения, то тогава социалните медии не й помагат.

Източник: INSEAD

Изводи

Социалните медии подобряват информационния поток в организацията, но не ускоряват вземането на решения.

Подобреният обмен на информация между функционалните области в организацията може да доведе до повишаване на организационните иновации и творчество.

„Социалните медии са просто един допълнителен инструмент (tool) в инструментариума (toolbox), който използват стратезите на компанията. Социалните медии не са способни да разрешат всички организационни проблеми, както някои евангелисти биха предложили”, се казва в съобщението на INSEAD за резултатите от проучването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар