сряда, 29 февруари 2012 г.

Конфликти в отдалечени екипи

Yael Zofi, автор на книгата „A Manager's Guide to Virtual Teams” разглежда конфликтите във виртуални екипи, отличаващи се от тези в офлайн екипите и предлага съвети за разрешаването им.

Според Zofi, конфликтите във виртуалните екипи са следните типове
  • Конфликт на представянето (Performance Conflict);
  • Конфликт на идентичността (Identity Conflict);
  • Конфликт на данните (Data Conflict);
  • Социален конфликт (Social Conflict).

Конфликт на представянето (Performance Conflict): „Какво се очаква от мен да правя и как трябва да го правя?” Ако хората изпитват неяснота по отношение на задачите им (в т.ч. по отношение на качество и стандарти), лесно биха могли да възникнат конфликт и объркване.

Конфликт на идентичността (Identity Conflict): „Къде принадлежа?” Често срещан проблем във виртуалните екипи е, че отчитащите се структури са смесени. Може да бъдете член на екип по един проект, но да сте подчинен на друг началник, който възлага други задачи. По този начин се създава потенциален конфликт за всеки член на екипа.

Конфликт на данните (Data Conflict): „Върху какво да се фокусирам най-напред?” Претоварването с големи количества информация също може да предизвика конфликт. По напълно същия начин, по който претоварването на мениджъра с информация може да доведе до пропуски, това може да се случи и с подчинените. Напр. пропуск за уведомяване относно актуализирана версия на даден документ, или за напомняне, че дадена дейност е приоритет.

Социален конфликт (Social Conflict): „Кои са хората от моя екип?” Това е добре познатият междуличностен конфликт. Напр. „не отговарят на email-а ми, защото не са го получили или ме игнорират”, „поиска цялата информация, защото се опитва да ме контролира или се задълбочава в детайлите повече от мен” и др. подобни.

Съветите, които Yael Zofi дава н книгата си за предотвратяване на подобни конфликти са:
Подгответе хората си за конфликт: инвестирайте в обучението им, така че да могат да се справят със ситуациите, в които ще изпадат.
  • Насрочвайте индивидуални и общи срещи с членовете на виртуалните екипи.
  • Наблюдавайте взаимоотношенията.
  • Разговаряйте за конфликта.
  • Не се конфронтирайте публично.
  • Не реагирайте емоционално. Не позволявайте неотложността или времевото напрежение да предизвикат у вас емоционална реакция – подобна може да има дългосрочни последствия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар