сряда, 29 февруари 2012 г.

Смяна на Case в Excel

За разлика от Word, Excel не притежава бутон или клавишна комбинация за Change Case, т.е. за промяна на буквите от малки на големи и обратно. За радост това обаче не означава, че е необходимо ръчно да пренаписваме всичко, когато желаем да сменим малките букви с големи или обратно. Можем да извършваме дадените промени с описаните по-долу техники.


Техника 1: Използване на функция

Съществуват три функции, които може да бъдат използвани за промяна на case, а именно: UPPER, LOWER и PROPER.

UPPER и LOWER са самоизпълними.

PROPER автоматично превръща в главна първата буква от изречението или от поредица думи, започващи с главна. Напр.: преобразува Jean-Paul SARTRE в Jean-Paul Sartre.

Основните стъпки за промяна от малки в големи букви или обратното са следните:
  1. Въвеждане на нова колона непосредствено до първоначалната, съдържаща текстът, който желаете да преобразувате.
  2. Добавете формула, която ще трансформира данните на върха на втората колона. Напр. в клетка B2 може да напишете =LOWER(A2).
  3. Попълнете всички клетки във 2-та колона (промените във формулата за всеки ред се извършват автоматично при copy & paste).
  4. Изберете стойностите в новата колона, копирайте ги и ги поставете “as values” (през edit -> paste special) на мястото стойностите в първоначалната колона.
  5. Премахнете втората колона, след като вече не ви е нужна.
Ако ви се струва твърде сложно (какво всъщност далеч не е), гледайте следното видео:Техника 2: Използване на макрос

Ако често преобразуване от главни в малки букви или обратното, можете да създадете макрос с бутон в лентата с инструменти (tool bar). Видеото долу показва може да бъде създаден макроса с кода, публикуван под видеозаписа.ub UpperSelection()
  For Each cell In Selection
    If Not cell.HasFormula Then
      cell.Value = UCase(cell.Value)
    End If
  Next cell
End Sub

Sub LowerSelection()
  For Each cell In Selection
    If Not cell.HasFormula Then
      cell.Value = LCase(cell.Value)
    End If
  Next cell
End Sub

Sub ProperSelection()
  For Each cell In Selection
    If Not cell.HasFormula Then
      cell.Value = Application.WorksheetFunction _
            .Proper(cell.Value)
    End If
  Next cell
End Sub

Няма коментари:

Публикуване на коментар