сряда, 29 февруари 2012 г.

Лесно управление на семейния бюджет с Excel

Excel може да бъде полезен не само в офиса, но и в домакинството. Чрез него може да бъдат управлявани както бюджети на организации, така и домакинства.

Microsoft предоставя безплатен шаблон за Excel, който е за управление на семеен бюджет.Шаблонът предоставя възможност за проследяване на семейни разходи по категории и за мониторинг на разходите.

Сред най-полезните характеристики на шаблона е, че бързо идентифицира къде е необходимо да бъдат извършени съкращения на разходите. Шаблонът незабавно изчислява разликите между поставените цели и фактически извършените разходи за дадения период.

Напр. на следата снимка е представена разликата между прогнозираните и фактическите разходи за развлечения:


Шаблонът предоставя възможност за следене на разходите и на много по-високо ниво. Когато имате нужда от детайли, можете бързо да проверите всяка категория. Въвеждането на нови разходи също е лесно. Освен това, бюджетът автоматично се актуализира с всяко ново въвеждане на данни.Подобен шаблон, освен всичко останало, пести време, което можете да използвате за отдиха си.


Няма коментари:

Публикуване на коментар