вторник, 17 април 2012 г.

9/10 от българите очакват стресът на работното място да расте

87% от българите очакват стресът, свързан с работата им да се увеличи в следващите 5 г., като само 1% вярват, че ще намалее в същия период. Това посочва проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Българите са по-песимистични от средностатистическия европеец (77%) по този показател. Единствено още в Гърция съществува по-голям дял от хора, които споделят това очакване – 83%.

Сред общите публично опасения от стреса на работното място са, че той ще бъде свързан с увеличаване на образователното ниво (95% от висшистите смятат, че той ще се увеличи, в сравнение със 71% от тези със средно образование).

Българското общество се смята за информирано относно стреса и здравословните условия на труд на работното място.

60% от българите се смятат за информирани по дадените проблеми, в сравнение с 29%, твърдящи обратното. Това е много голямо подобрение в сравнение с 2009 г., когато същото съотношение е било 32%, смятащи се за информирани срещу 59%, смятащи се за незапознати.

България все още изостава в това отношение от средното са ЕС равнище (67% информирани срещу 27% неинформирани), резултатите са окуражаващи, че тенденцията се подобрява бързо.

Българските работещи са уверени, че нормите за здравословен и безопасен труд се спазват на работното им място.

65% от българските работещи вярват, че ако повдигнат въпроса за безопасни и здравословни условия пред прекия си ръководител, той ще бъде разгледан. 26% не са уверени в същото. Средните нива за ЕС са 72% уверени, срещу 23% неуверени.


Няма коментари:

Публикуване на коментар