сряда, 18 април 2012 г.

Работодателите не вярват в успеха на отдалечената работа?

1/4 от мениджърите в Канада смятат, че подчинените им са по-продуктивни, когато работят отдалечено, според проучване на Microsoft Canada.

55% от служителите са на мнение, че са продуктивни, когато работят отдалечено.

Тези данни посочват голямо разминаване в мненията на ръководителите и подчинените им.

60% от шефовете обаче също са на мнение, че са по-продуктивни, когато работят отдалечено.

Опасенията на мениджърите от отдалечената работа са:
  • 50% се опасяват от невъзможност да се срещат лице в лице с членовете на екипите си;
  • 26% смятат работещите отдалечено за по-малко фокусирани;
  • 22% се опасяват от липса на контрол;
  • 22% смятат, че работещите отдалечено вършат по-малко работа.
Сред най-ефективните средства за преодоляване на тези опасения ее изграждането на система от показатели за измерване на крайния резултат от работата.

Технологиите за отдалечена комуникация и съвместна работа са друго средство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар