понеделник, 2 юли 2012 г.

Защита на конкуренцията в непрекъснато променящата се бизнес среда

Всеобщо е мнението, че бизнес-средата се променя непрекъснато, а заедно с нея и търговските цели на компаниите!
При изготвянето на пазарни схеми и стратегии за действие, освен нуждите на конкретния бизнес, предварително трябва да бъдат добре обмислени, рисковете от извършване на закононарушение и съответното на него санкциониране, както и възможностите за защита от нелоялно поведение на конкурентите.
Предлаганият от ТреинСофт модул  „Защита на конкуренцията” въвежда по един достъпен и практичен начин  в основните правила за защита на конкуренцията, които действат у нас.
Действащите у нас правила за защита на конкуренцията се съдържат в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Законът цели затвърждаването на принципа на конкуренцията като основен принцип на пазарната икономика и създаването на условия за разширяване на конкуренцията и на свободната стопанска инициатива.
По силата на ЗЗК са забранени споразумения между предприятия, с които се създават задължения:
  • За купувача - да не купува стоки на конкурентна марка;
  • За продавача - да продава само на определен купувач;
  • За продавача - да не продава на други купувачи на определена територия  (т. нар. „изключителна дистрибуция”);
  • За продавача - да продава само на предварително определени дистрибутори.
Отделна специфична форма на забранено споразумение по смисъла на ЗЗК е картелът, който най-често представлява неформални (устни) уговорки определен продукт да не се продава под определена минимална цена или едновременно да се повишат цените от определена дата или пък всеки да продава на определена територията или на определени клиенти.
Съгласно ЗЗК е забранена още злоупотребата с монополно и господстващо положение, която може да се изразява: в пряко или косвено налагане на необосновано високи или необосновано ниски цени или други неблагоприятни търговски условия (най-често в отраслите електро- и топлоенергетика, автотранспорт и др.); в налагането на клаузи, които задължават купувача да докладва на доставчика всяка получена по-добра оферта и ако доставчикът не му предостави същите условия, едва тогава да може да я приеме; в поставяне на сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или т. нар. “пакетни продажби”.  
Законът за защита на конкуренцията санкционира и всяка форма на нелоялна конкуренция, която може да представлява:
  • Заблуждаваща реклама;
  • Разпространение на неверни сведения, за самия конкурент или за предлаганите от него стоки или услуги;
  • Представяне на свои  стоки или услуги, като им се приписват несъществуващи свойства или се прикриват техни недостатъци;
  • Придаване на такъв  външен вид (дизайн)  на предлаганите стоки, който да наподобява други стоки;
  • Узнаване, използване или разгласяване на производствена или търговска тайна и други.
Настоящият материал има само общ информативен характер, за да научите повече полезни за вас и вашия бизнес подробности, моля не се колебайте да се възползвате от възможността да участвате в организираното от нас обучение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар