понеделник, 30 юли 2012 г.

Иновативни интерактивни компютърни пролжения в Интернет – Web 2.0

Mодерните компютърни приложения използвани в света днес, познати с обобщаващото понятие Уеб 2.0 навлизат трайно в ежедневието ни!Ако не ги използваме все още рискуваме застой или дори изоставане!

Вече трябва да имаме знания за най-новите тенденции в областта на иновативни, интерактивни компютърни приложения, и да имаме възможност и нагласа бързо да придобиваме практически умения за работа с тях.  Интернет изобилства от приложения, но малко препоръки и напътствия как да се използват.
Поредицата от ръководства за използване на Уеб 2.0 приложения ще дадат указания за решаване на бизнес задачи в ежедневието и полезни идеи за нови възможности за проучване, анализ, екипна работа, изготвяне на колективни графици, представяне на дейността по нов атрактивен начин чрез анимации и публикации…..  Изброените се реализират лесно и бързо с познаване и владеене на  Уеб 2.0 приложенията. Примери за конкретни приложения са: MindMeister; ANIMOTO; SurveyMonkey; Jimdo; мн.др.и изпълняват практически задачи.

Развийте умения за самообучение, концептуално и аналитично мислене, развитие на презентационните способности  и разработване на анализи, умения за структуриране на нови идеи, екипна работа, самокритичност и мн.други.


Уменията за работа с Уеб 2.0 приложенията СА за всички нива в бизнес организациите и/или в публичния сектор, които работят като мениджъри или служители  в отдел човешки ресурси, отдел маркетинг, отдел финанси и/или производство, обучители и др. БЛОГЪРИ, ПРЕДПРИЕМАЧИ. Целева група на обучението са и тези, които имат за цел да усвоят модерни нови знания и да придобият умения в областта на  иновативните компютърни приложения. Всичко се прилага на практика и е ключово за бъдещото успешно кариерно развитие и професионално знание и използване на интернет приложенията /познати с наименованието Уеб 2.0/

Милена Крумова подготви за нас ръководство за

създаване на анкети чрез

SurveyMonkey  - съвременен метод за проучвания на нагласи и компетентности

 

М.Крумова има повече от десет години професионален опит в образованието. Завършила е Магистратура по „Икономика и управление на търговията“ в УНСС (2000), следдипломна квалификация по „Финанси, счетоводство и контрол“ при УНСС (2004), инженерна магистратура по “E-Management  при Факултет по Английско Инженерно Образование в ТУ-София (2010).


Основни изследователски интереси на М.Крумова са иновативната педагогика и технологии за обучение,  Уеб 2.0, изучаването на добрите практики - бенчмаркинг, интердисциплинарните изследвания и др. През последните години провежда изследвания в областта на иновативните технологии и Уеб 2.0 приложения, които подпомагат обучението и бизнеса. Резултатите са представени на международни конференции – Охрид, Македония (2011), Солун, Гърция (2011), Мадрид, Испания (2011, 2012).

Ръководството можете да получите, като ни пишете на имейл: info@trainsoftbg.com    http://www.trainsoftbg.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар