четвъртък, 28 май 2015 г.

Как да различим перфектния служител?

Как да различим един изключителен служител от останалите в дадена област?

Все по-голяма част от компаниите в България се насочват към използването на компетентностен модел, когато дойде време за набиране на специалисти. Този модел става все по-широко разпространен, защото е успешен подход за качествено управление на човешките ресурси.

Разработване на компетентности модели
Компетентности модели


Станете част от предстоящия курс Оценка на компетенции с ефективни модели - определяне на ключови длъжности и разработване на компетентностни модели. Обучението ще се проведе на 27 юни 2015 г.

Имате възможност да се запишете за участие чрез онлайн формата в сайтачрез имейлпо телефона или на място в нашия офис.

Компетентностите са измерими характеристики, които разграничават професионалистите от всички останали. Компетентностните модели имат за цел да подобрят управлението и представянето на слушителите, както и да спомогнат за по-ефективната организация на работния процес. Най-често тези модели се прилагат за мениджърските и експертните позиции.

В компетентностните модели най-често се включват лидерски и стратегически компетенции, подкрепени със стабилни технически умения, потенциал за разрешаване на проблеми, социални компетенции и умения за работа с клиенти.

Съществуват разнообразни подходи при изследване на компетентностите. Някои модели наблягат на личните качества и на общите способности, а други - върху по-специфични технически умения.

Използването на специално разработени фирмени компетентности модели ще помогне на Вас и на Вашата компания да подобрите производителността на служителите Ви, да отличите, развиете и задържите способните специалисти, прецизна оценка на потребностите от обучение и развитие, откриване на кандидатите, които притежават потенциала за бързо придобиване на нови умения.

Събитие във Facebook

За въпроси, запитвания и записвания, моля, свържете се с нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар