неделя, 28 февруари 2016 г.

Защо не суъмяваме правилно да управляваме финансите си?

Парите може и да не са най-важното нещо в живота, но определено влияят върху всичко, което е важно. Това значи, че финансовата грамотност изобщо не е за пренебрегване и тя трябва да се развива още от ранна детска възраст. Финансовата грамотност онзачава финансова свобода. Какво значи да си грамотен? Да притежаваш нужната информация и уменията как да боравиш с нея. Това искаме да ви дадем ние с предстоящият цялостен курс по счетоводоство. Питате се защо точно счетоводство? Много просто! Счетоводството е най-старата наука, тя е изградена стабилна система, която отразява дейността на стопанските единци като спомага за ефективното управление. Счетоводството притежава най-точните измерители и това осигурява надежнда изходна информация. Счетоводната грамотност учи как правилно да разбирате числата, а от там и самите процеси, а в последствие да вземате рационални финансови решения – не само в работата, а и в живота.

Светът, в който живеем става всеки ден все по-динамичен и все по-сложен. Във всяка една ситуация, в която попадаме, като например покупка на апартамент, избор на учебно заведение, нова работа, планиране на пътуване, сме изправени пред вземане на финансово решение. Отговорността за нашето финансово бъдеще и финансова обезпеченост лежи изяцяло в нашите ръце. Днес почти всеки има поне една кредитна карта, а може би дори заем, но много хора все още не знаят как да боравят с парите, нито как да ги инвестират, а още по-малко как дори се изчислява лихвата, която виси над техните задължения. Обикновените хора знаят единствено да харчат разполагаемият бюджет, но не и как да го пестят или инвестират, за да го мултиплицират.

Животът на среднообразования човек, който всяка сутрин става и отива на работа, за да изкара пари, е просто един омагьосан кръг. Залъгваме се, че колкото повече работим, толкова повече пари ще имаме... От една страна, да, но един здраво мислещ и финансово грамотен човек, знае, че заедно с приходите се увеличават и разходите. Но той знае също и, че може да си гарантира дългосрочно, дори нарастващо богатство, съсредоточавайки вниманието си върху осигуряването на активи.  

Разбира се, че е трудно за един средностатистически човек да съумее да трупа само активи, които да му носят приходи. Но за един финансово грамотен човек, това е единственото, което за него има логика. Това са от една страна лесни на пръв поглед неща, но понякога могат да се окажат и най-трудните за усвояване.

Помислете сега за вашето развитие, помислете и за бъдещето на децата си. Помнете, че колкото по-рано вие или те осъзнаят колко важна е финансовата грамотност, толкова по-бързо животът ще тръгне в желаната посока. Никога не е късно да инвестирате във финансово образование. Но помнете, че това изцяло може да промени възгледите ви за живота и парите. Ако имате отворено съзнание, то вие сте готови за промяната!

И не, не си мислете, че счетоводството е за книжните плъхове, защото единствените плъхове, са онези, които тичат в омагьосаната въртележка, онези, които не знаят как да управляват активите и пасивите си. 

Споделете вашето мнение по темата! Споделете и вашите желания за теми, които ви вълнуват и по които искате да знаете повече. Ние ще се постараем да организираме уебинари и срещи, на които ще се разискват актуалните въпроси.

София 1303, Бизнес център, ул. "Осогово" 30, офис 502
Телефон: +359 2 9200239
Моб. телефон: +359 895614150
Моб. телефон: +359 893504003
Skype: trainsoft
Facebook: TrainSoft

Няма коментари:

Публикуване на коментар