неделя, 20 март 2016 г.

Необятният свят на Microsoft Excel

MS Excel е добре познат софтуер, който подпомага и улеснява работата ни в много отношения. С всяка нова версия възможностите му се подобряват и обогатяват. А функционалността и интуитивният интерфейс стоят на първо място.

Понякога подценяваме Ексел като част от ежедневните ни задачи, но ако знаем как да го използваме, може да ни спести много време и главоболия. Всъщност е една доста недооценена програма, която крие огромен потенциал, но само за онези, които дръзнат да навлязат по-дълбоко.

А вие какво още не знаете за Excel?
Масово разпространено е, че с Microsoft Excel се обработват данни в електронни таблици. На пръв поглед звучи просто, на какво точно се крие зад тези понятие? Онези от вас, които подготвят ежедневно справки, отчети, изчисления с помощта на формули, изготвят диаграми, знаят, че Ексел не е просто калкулатор за прости математически изчисления или за графично оформяне на данни в таблица...

Всеки един потребител, който познава Excel по-задълбочено, би се съгласил, че онова, което го превръща в наистина мощен инструмент, са функциите. В противен случай може само да събираме числа и данни в таблици и да ги украсяваме. Разбира се, отлично е, че е помислено и за графичното представяне и персонализирането на резултатите. От една страна Ексел не е толкова сложен за използване, но от друга има доста специфики, които варират според нуждите на всеки потребител. По тази причина е малко по-трудно да се намери информация в Интернт, които да отговаря точно на вашите критерии.

По-опитните потребители са наясно, че всичко в Ексел може да стане и много по-бързо, с една или няколко команди. Затова обаче е нужно време за работа и опознаване на програмата. Процесът по автоматизация на често повтарящи се задачи се постига с т.нар. макроси.

Макросът е последователност от действия, които се извършват самостоятелно, с цел да се автоматизират повтарящите се задачи. Предимството е, че вие сами създавате точно онова, което отговаря на вашите нужди. И то без много усилия и без тясно специализирани познания. Макросите се записват на езика на програмиране Visual Basic for Application. Може сащо да създавате и собствени макроси с помощта на редактора Visual Basic. Така вие вече пишете собствен скрипт и работите в програмна среда, т.е. вие вече програмирате!

VBA е алгоритмичен език, вграден в Microsoft Excel. Работейки с него, от една страна, се възползвате от удобствата на елестронната таблица, а от друга, от предимствата на програмирането. Макросите и вградения език за програмиране VBA съставляват една голяма част от възможностите на програмата. Подминавайки ги, вие използвате дори по-малко от 50% от функционалността на Ексел.

Автоматизирането спомага да извършвате своите задачи минимум два пъти по-бързо, както и да избегнете техническите грешки, които иначе бихте могли да допуснете. И всичко това без да имате познанията на програмист.

Обработване на финансови и статистисчески данни
Не е изненадващо, че функционалностите на Excel не свършват до тук. Той също така има и своята финансова и ститистическа страна. Може да се използва, за да гарантирате финансовия цикъл на фирмата. На разположение са финансови и статистически функции, с които да изчислявате финансови показатели, да контролирате процесите по бюджетиране, да създавате и следите ключови показатели, да изготвяте прогнози, да подготвяте бинес-ревюта и още много други. Пред вас ще стои изложено текущото финансово състояние на вашия бизнес, а на база всичката генерирана информация ще откривате и нови възможности за растеж. С помощта на Ексел, функциите и възможностите за графично представяне на данните може да направите пълен анализ на състоянието на фирмата.


Ако се нуждаете от по-сложни статистически или инженерни анализи, Microsoft Excel разполага с Analysis ToolPack. С негова помощ бързо и лесно получаване изходните данни. Може да избирате между интрументи за еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ, корелационен анализ и коефициент на корелация, ковариация, експоненциално изглаждане и моделиране на експоненциален растеж, анализ и обобщение на данни с хистограми, регресионен анализ и други статистически показатели.

Колкото по-сложни анализи и колкото повече данни за обработка имате, от толкова повече време имате нужда. Точно затова е от първостепенно значение да знаете как да автоматизирате обработката им и да познавате инструментите за изпълнението ѝ.

ТреинСофт предлага курсове по Microsoft Excel, разделени в няколко модула, според спецификата на материала.

Статистическата и финансовата част е поместена курса Финансово моделиране с Ексел.

За обучението по програмиране и автоматизация на данните е разработен курсът Visual Basic for Microsoft Excel (VBA).

За всички вас, които тепърва навлизате в Ексел или имате предишен опит, но искате да разширите знанията си, са курсовете по Ексел за начинаещи илинапреднали.


За допълнителни въпроси, запитвания и заявки, оставаме на разположение за вас!


София 1303, Бизнес център, ул. "Осогово" 30, офис 502
Телефон: +359 2 9200239
Моб. телефон: +359 895614150
Моб. телефон: +359 893504003
Skype: trainsoft
Facebook: TrainSoft

Няма коментари:

Публикуване на коментар