неделя, 8 май 2016 г.

Какво е JavaScript и какво не знаем за него?

Накратко казано, JavaScript е език за програмиране, а вие (като потребители) се нуждаете от него, защото сайтовете, които отваряте го изискват. Ако пък те уеб разработчици, знаете, че вече е почти немислимо да направите уеб сайт, дори и без няколко реда JS-код, които добавят повече функционалност.


Е, това обяснение едва ли би било от помощ, затова нека надникнем една идея по-дълбоко... и отначало. :)

Всяко нещо, което се случва на вашия компютър, се случва, защото някаква програма подава команда то да бъде направено. Всъщност много често е една програма, която казва на друга какво и как да направи... Реално понякога е по-сложно отколкото си представяме.

Нека вземем уеб страниците за пример. Всяка уеб страница в основата си е вид компютърна програма, която "казва" на браузъра какво да прави. И, разбира се, има разнообразие от програмни езици, които се използват при писането на тези програми. С напредване на уеб технологиите езиците се усъвършенстват, подобряват и утвръждават, но основите и целите, за които се ползват, остават почти непокътнати.

В най-опростен и изчестен вид нещата имат следния вид (йерархия):

HTML (HyperText Markup Language) - е базисният, основен език за уеб. Той описва как една страница трябва да изглежда - гръбнакът на уеб страницата. Браузърът следва HTML инструкциите като ги "прочита" и "репрезентира" прочетеното. След като веднъж страницата бъде визуализирана, браузърът е приключил интерпретирането и HTML програмата е изпълнена.

DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) - добавя допълнителна динамичност към вече изградения HTML. Например, с него на уеб страницата може да се зададат определени действия, които ще настъпят при определено събитие. Често срещан пример е това, което се случва, когато движите мишката върху текст и той променя цвета си.

CSS (Cascading Style Sheets) - следва да разграничаваме понятията (CSS и DHTML, както и DHTML и JavaScript). Докато DHTML добавя известна динамичност (напр. цветова, както посочихме по-горе) в страницата, то CSS дефинира стиловете на дадена страница, в т.ч. дизайн, layout, варианти за визуализиране на различните устройства и размери дисплей (responsive design).

JavaScript - той не е задължително свързан с HTML, но си взаимодейства тясно с HTML и DHTML в браузъра. JavaScript е конвенционален програмен език, с който може да пишете серии от инструкции за изчисляване какво действие да се предприема въз основа на различни условия, за повтарящи се действия, както и по-сложни и комплексни задания. Малки и леки приложения и игри много често са написани изляло на JavaScript.

Разграничението между DHTML и JavaScript също често може да е неясно, но правилото за употреба е просто: DHTML се използва за периодични (кратки) действия и е насочен изцяло към уеб страницата, елементите и събитията, които да се случват на нея (напр. движението на мишката върху текст) и последиците, които искате да се реализират (напр. промяната на цвета).

JavaScript от своя страна е уеб и HTML зависим. Можете да пишете малки изчислителни програми, а след това с помощта на DHTML да направите нещо визуално интересно, което да се случва с резултата. Най-често JS се използва в комбинация с HTML, CSS и AJAX.

Всички езици, изброени по-горе, се използват, за да направим уеб страниците да изглеждат и действат така, както искаме. Докато обаче HTML и DHTML са основните, съставните части за браузъра, то JavaScript по различни причини може да се изключи. Това обаче все по-рядко сле случва, т.к. голяма част от сайтовете го използват и поддържат, за да предлагат все повече функционалност и friendly user expirience.

Днес JavaScript е неразделна част от уеб разработката. Ако искате и вие да научите как и защо да го използвате, ви каним да се присъедините към подходящият за вас курс от предстоящите през май обучения от TrainSoft.

Междувременно може да изгледате уебинарa "Най-търсените позиции в IT сферата", в който Иван Кашукеев разкри кои са най-търсените позиции в IT сферата, към какво може да се насочите, ако искате да се развивате в този бранш и други интересни подробности. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар