неделя, 12 юни 2016 г.

Как да създадем, развием и задържим най-добрите ни служители?

В днешната статия си задаваме един въпрос, който много често пропускаме... А именно: Какво бихте направили, ако заубите някой от вашите най-ценни служители?

Минимизирането на риска и възможностите да бъдем гъвкави и подсигурени за всякакви непредвидени ситуации е част от правилното управление на бизнеса и компанията. Човешкият ресурс е разковничето към просперитета и именно това е звеното, към чието усъвършенстване трябва да погледнем. 

Нека заедно помогнем за развитието на IT индустрията в страната!


Защото най-добрите служители са ценни

Обучението и  развитието на персонала е важна част от растежа и развитието на фирмата. Подборът на персонала е най-важната стъпка за бъдещия успех - дали персоналът отговаря на целите и стратегията на компанията. Все по-трудно става да открием точния човек, с компетенциите, от които организацията има нужда. И все по-често работодателите предпочитат сами да обучават служителите си. Под "сами" разбираме възлагането на задачата на подизпълнители, които са специализирали в тази дейност (все още много компании нямат възможността и ресурсите изцяло самостоятелно да организират и проведат подобно обучение). Програмата и изискванията на обучението биват зададени от самия работодател. Ясно и точно - всичко необходимо, без загуба на време, без грешни решения и без финансови загуби. Най-малко три причини, поради които персоналното обучение дава по-добри резлутати от всички други методи.


Ние ще ви дадем още основания! Това е начинът да превърнете всеки един служител в най-ценния за компанията. Това е възможност, чрез която ще получите още не една и две допълнителни ползи като например - лоялни и отдадени служители, мотивирани и изпитващи удоволствие от това, което правят. И още по-важно - ще създадете у тях чувсвото, че те са значими, че са част от общност с общи цели.

Бъдете най-добрият работодател!

ТреинСофт поддържа партньорски отношения с IT фирми и обучава кадри специално за тях.
Програмите, по които се обучават кандидатите са изцяло съобразени с нуждите на фирмата-възложител и са актуални спрямо нуждите на пазара. А процесът на самото обучение е още един вид "отсяване" дали избраният кандидат пасва и ще може да се справи с бъдещите професионални задължения.

За да спрем да твърдим, че няма достатъчно подготвени IT кадри! Най-прекият и ефективен път да имаме това, което искаме, е когато си го създадем и отгледаме сами. Ние вярваме, че индивидуалното отношение лежи в основата на успеха. Подаваме ръка на всички фирми, които решат да ни се доверят в подготовката на своя персонал.

Нашият екип ще ви помогне по пътя към вашия успех. Свържете се с нас!

София 1303, Бизнес център, ул. "Осогово" 30, офис 502
Телефон: +359 2 9200239
Моб. телефон: +359 895614150
Моб. телефон: +359 893504003
Skype: trainsoft
Facebook: TrainSoft

Няма коментари:

Публикуване на коментар