сряда, 15 юни 2011 г.

Фактори за успеха управлението на промяната

Съвременните мениджъри са изправени пред предизвикателствата на бързо променяща се външна среда. Промените във външната среда налагат значими промени и в организацията. Успешната промяна във фирмата се основава на знанието как да бъде управляван процеса на промяна. Изброените по-долу осем фактора са ключови за успешната промяна.

В случай, че имате въпроси относно тези фактори, моля, задайте ги в коментарите под статията и експертите, практици, преподаващи в TrainSoft, ще отговорят.

Процесът и психологията на промяната са разгледани в друга публикация в блога на TrainSoft.

Фактори за промяната


Фактор 1: Създаване на общо усещане за необходимост

 • Идентифициране и прогнозиране на евентуални кризисни ситуации и възможности за промяна на целите и емоционалните нагласи
 • Преценка на пазара и конкурентната действителност
 • Формулиране на необходимостта от промяна
 • Цитирайте водещи научни оценки/ модели/ успешни практики

Фактор 2: Създаване на силно ръководство и партньорка коалиция

 • Създаване на група, която има голям и достатъчен потенциал да генерира промяна
 • Стимулиране на групата да работи в екип
 • Намиране на стратегически партньори извън организацията

Фактор 3: Създаване на визия и стратегия

 • Създаване на визия за да се катализират усилията за промяна
 • Разработване на стратегии за постигане на витията
 • Определяне на демонстрационни действия

Фактор 4: Упълномощаване на екипа и заинтересованите страни да действат по стратегията
 • Промяна на системи и структури, които могат да попречат на визията да се реализира
 • Подкрепа на умерен риск и нетрадиционни идеи, дейности и поведение
 • Преодоляване на препятствия и рутинни практики, които възпрепятстват промените
 • Стимулиране на нов тип поведение и създаване на успешни коалиции

Фактор 5 : Осигуряване на ресурси за краткосрочни проекти и печалби
 • Осигуряване на финансови и човешки ресурси за демонстрационни и иновативни проекти, които са се оказали успешни в други страни
 • Осигуряване на бюджет и мотивиран екип за инициирането на рискови проекти
 • Назначаване и стимулиране на сътрудници, които могат да реализират визията (ако не можете да ги намерите в собствената си организация, наемете външни експерти)

Фактор 6 : Реализиране на демонстрационни проекти и инструменти

 • План за публично видими подобрения
 • Стимулиране и реализиране на подобренията и свързаните с тях проекти
 • Стимулиране на демонстрационни проекти
 • Признание и възнаграждение на служителите, които реализират подобренията

Фактор 7 : Оценка, консолидиране и институционализиране на нови подходи, създаване на нови промени
 • Използвайте подобрения си имидж, за да промените тези политики, структури и рутинни практики, които не отговарят на визията
 • Подсилете процеса с нови проекти, теми и агенти
 • Покажете връзките между новия тип поведение и успеха на организацията

Фактор 8: Управление и представяне на процеса на промени
 • Използвайте всяка възможност за публично представяне на новата визия и стратегия
 • Вашите действащи и потенциални агенти на промяната са хората, на които можете да разчитате
 • Смесен подход към колебаещите се и про-активни противници на идеята
 • Групата на защитаващите се противници не трябва да бъде целева

В случай, че бихте желали да усвоите управлението на промяната, или да обучите мениджърите си, или да подготвите със знания и умения останалия си персонал, моля, свържете се с TrainSoft.

TrainSoft също така провежда и други обучения в сферата на управлението на човешките ресурси.


Няма коментари:

Публикуване на коментар