сряда, 15 юни 2011 г.

Управление на промяната – как да преодолеем предизвикателството

Промяната често е труден процес поради реакцията на персонала срещу нея. Предизвикателството все пак е преодолимо.

Предизвикателството на промяната е преодолимо в организацията чрез:
 • познаване психологията на промяната и
 • прилагане на техники за управление на промяната.

Управлението на промяната е структуриран подход към промяна на индивиди, екипи и организации от текущо състояние към желано бъдещо състояние. Това е организационен процес, който има за цел да предостави възможност на персонала да приеме промените в неговата бъдеща работна среда.


Психология на промяната

Реакцията на персонала към промяната е психологически обусловена.

Всички ние усещаме промяната физически, умствено и емоционално.

Свикнали сме да бъде едва доловима и бавна, но може да бъде и светкавична – прекъсване на работа, промяна на взаимоотношенията или свободното време.

Понякога може да усетим закономерност, понякога – не. Понякога може да е обяснима, понякога – не.

Промените са свързани с познатото, понякога с непознатото. Повечето от нас предпочитат това, което е познато. Много от нас, вместо да търсят промяна, са склонни да живеят със старите си чувства (модели и рутина).

Фази на промяната

Обявяването на промяната често предизвика шок в работещите в организацията и страх в някои от тях.

Следващата фаза от процеса на промяна в организацията е отричане, следва объркване.

Поредната възможна фаза е спиране на процеса на промяна или започване на обновяването.

След като работещите в организацията вече са адаптирани към установеното ново положение, следва задоволството от промяната.

Фазите на промяната са описани подробно с популярния модел „Къща на промяната” в отделна статия в блога на TrainSoft.


Склонност към промяна

В зависимост от склонността към промяната, работещите в организацията се подразделят на следните групи:
 • противници,
 • поддръжници и
 • неутрални наблюдатели.

Противниците и поддръжниците биват активни и пасивни. Активните поддръжници са агентите на промяната. Необходимо е да бъдат идентифицирани представителите на тези групи в организацията.


Фактори за промяна
 


Комуникация

Управлението на промяната е свързано с комуникиране с персонала в хода на прехода. Възможно е да бъдат приложени следните

Комуникационни подходи към промяната:
 • Когнитивен подход: обективни данни, които убеждават  “рационалиста”.
 • Образователен подход: Обучение и насоки към добри практики, които убеждават “учещите се”.
 • Комуникационен подход: поддържане на лична комуникация и разговор със заинтересованите страни, която убеждава “желаещите”.
 • Подход на противодействие към активните противници и незаинтересованите.


Преди да започнете промяната

е необходимо да отговорите на въпроса дали Вашата организация е в състояние да разреши проблеми, които не са били решени до момента и няма практика за разрешаването им.
 • Ако отговорът е не – Вие сте склонни да загубите същността си и в следствие на това да се обезличите в повторение на дейности, които никой не склонен да финансира
 • Ако отговорът е да – подгответе се за промяна.


В случай, че бихте желали да усвоите управлението на промяната, или да обучите мениджърите си, или да подготвите със знания и умения останалия си персонал, моля, свържете се с TrainSoft.

TrainSoft също така провежда и други обучения в сферата на управлението на човешките ресурси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар