сряда, 15 юни 2011 г.

Къща на промяната – модел за управление на промяната

Съществуват много модели за управление на промяната, един от които придобива особена популярност и е известен като „Къща на промяната” или „Четирите стаи на промяната”.

Моделът е разработен в началото на 70-те г. на ХХ в. от Клаес Янсен (Claes F Janssen), като първоначалното му име е Четирите стаи на промяната или Апартаментът с четири стаи.

Първоначалният модел, разработен от Янсен е представен в неговия сайт.

Процесът и психологията на промяната са разгледани в друга публикация в блога на TrainSoft. Осем ключови фактора за успеха  управлението на промяната бяха разгледани подробно в също в отделна  статия в блога на TrainSoft

Моделът се представя графично със следната схема:

Източник: Nick Fry and Peter Killing, Strategic Analysis and Action, Fourth Edition, Prentice Hall Canada, 2000


Стаята на задоволството изразява задоволство от настоящото положение и чувството на спокойствие, сигурност и удобство, което се символизира от слънчевата ложа. Промяната започва в стаята на задоволството и свършва в нея. След началото в стаята на задоволството, промяната преминава в стаята на отричането и следва посоката в схемата. Обяснение на схемата:


Стая на отричането

Казва
 • “Това няма нищо общо с нас”
 • “Това няма да се случи тук”
 • “Никой друг не може да направи това, което правим ние”
 • “Ако не е счупено, не го поправяй”
Действа
 • Защитава миналото
 • Оправдава настоящето
 • Обвинява някой друг
 • Пропуска събитието


Стая на объркването

Казва
 • “Нищо не можем да направим, всичко вече е решено”
 • “Търся си нова работа”
 • “Ръководството не се интересува, те просто продължават по старата линия”
 • “Какво да направим?”
Действа
 • Разочарование
 • Оттегляне
 • Обвинява ръководството
 • Няма усещане за посока


Стая на обновяването

Казва
 • “Трябва да продължим да се усъвършенстваме – да работим по интелигентно, не по-активно”
 • “Всички сме част от един екип”
 • “Да, можем да го направим”
Действа
 • Разбира и постига цели
 • Поема отговорност
 • Знае какво трябва да постигнем
 • Търси непрекъснато
 • Усъвършенстване


В случай, че бихте желали да усвоите управлението на промяната, или да обучите мениджърите си, или да подготвите със знания и умения останалия си персонал, моля, свържете се с TrainSoft.

TrainSoft също така провежда и други обучения в сферата на управлението на човешките ресурси.

1 коментар: